* * * E R Ä -   J A   M E T S Ä S T Y S S I V U T * * *      V1.0

Sivujen tarkoitus on tuoda kootusti esiin monipuolisesti riistaeläimiin ja metsästykseen liittyviä asioita.   
Eläinten tiedot ja kuvat on koottu pääosin julkisista lähteistä, kuten internetistä.
Sivut ovat vielä vajaat, mutta täydentyvät ajan myötä sekä ulkoasultaan että sisällöltään.
Eläintiedoissa on lyhyt tiivistelmä kustakin riistaeläimestä, linkeissä on lisää tietoa.
Eläintiedot näkyvät aina, mutta antamalla salasanan saa esille lisää toimintoja.
Klikkaa ylärivin eläinkuvia!
Metsästäjä
Hirvi - Alces alces
   Kuvaaja: Markku Jyrkkä