* * * E R Ä -   J A   M E T S Ä S T Y S S I V U T * * *     V2.0
Sivujen tarkoitus on tuoda kootusti esiin monipuolisesti riistaeläimiin ja metsästykseen liittyviä asioita.   
Eläinten tiedot ja kuvat on koottu pääosin julkisista lähteistä, kuten internetistä.
Sivut ovat vielä vajaat, mutta täydentyvät ajan myötä sekä ulkoasultaan että sisällöltään.
Eläintiedoissa on lyhyt tiivistelmä kustakin riistaeläimestä, linkeissä on lisää tietoa.
Klikkaa ylärivin eläinkuvia!

MITÄ UUTTA:
Uusi metsästystarina lisätty 19.12.2023: KAKSI NÄÄTÄÄ 10 MINUUTISSA

Lisäsin jutun 'RIISTANHOITOA JA HYÖDYNTÄMISTÄ'.

Juttua voi kommentoida sen alaosassa.
Jutun saa näkyviin valikon alimmalta riviltä klikkaamalla 'Kannanhoito'.


Metsästäjä
Hirvi - Alces alces
   Kuvaaja: Markku Jyrkkä