Kuusipeura - Dama dama
Kuvaaja: Unto Rönkkönen
Kuusipeura - Dama dama
Kuusipeura eli täpläkauris ei kuulu Suomen alkuperäiseen eläimistöön.
Sen luontainen esiintymisalue on Vähä-Aasia.
Levittäytyminen Etelä-Euroopan rannikolle alkoi 3 000 vuotta sitten.
Ruotsissa kuusipeuroja on ollut vuosisatoja kuninkaiden metsästyspuistoissa.
Sieltä Suomeen ensimmäiset yksilöt tuotiin vuonna 1890.
Luonnonvarainen kuusipeurakantamme on syntynyt lukuisten istutusten myötä.
Suomessa on kuusipeuratarhoja Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa.
Esiintyy Etelä-Hämeessä, Satakunnassa, Uudellamaalla ja
Varsinais-Suomessa pieninä erillisinä kantoina.
Kuusipeuran paino on 30–100 kg.
Pukilla kookkaat sarvet, jotka yläosastaan lapiomaiset.
Kuusipeura syö ruohoja ja heiniä pääasiassa laiduntavana.
Kannan menestyminen riippuu pitkälti talviruokinnasta.
Se ei pärjää talvella puun kuoriosilla ja taimilla.
Kuusipeura viihtyy parhaiten niittymäisillä metsäalueilla.
Kuusipeura on laumaeläin.
Kiima-aikaan lauma koostuu koiraasta ja sen haaremista.
Kiima-aika kestää syyskuulta jopa tammikuulle.
Kiima-aika loka-marraskuussa, 1–2 vasaa syntyvät kesä-heinäkuussa.
Parittelun päätyttyä koiraat muodostavat omia pukkilaumojaan.
Naaraat muodostavat naaraiden ja myöhemmin myös niiden vasojen laumoja.
Kuusipeuroja metsästetään lähinnä ruokintapaikoilta tai riistapelloilta kyttäämällä.
Aseena käytetään kivääriä tai haulikkoa täyteispatruunalla sekä metsästysjousta.
Metsästettävä kanta ei pysy yllä ilman talviruokintaa.
Metsästysaika Riistakeskuksen pyyntiluvalla vahtimalla 1.9.2021 — 24.9.2021 ja
muutoin 25.9.2021 — 31.1.2022.
Lisätietoja Kuusipeurasta