JAHTITORNI
Jahtitorni
Rakennettu jahtitorni on yksinkertainen, mutta tehokas tuliasema.
Niitä yleensä käytetään metsästysalueilla melko paljon.
Jahtitorni tekee mahdolliseksi myös kyttäysjahdin ilman koiraa.
Sopiva sijoituspaikka on laajan alueen reunalla, kuten suo,
pelto, vesistön ranta tai hakkuuaukea.
Niissä on myös kaiteita, jotka antavat hyvän tuen aseelle.
Kaide voi olla noin metrin korkeudella ja kiertäen lähes
koko lavan, paitsi sisääntuloaukossa.
Sisääntuloaukko on sijoitettuna sille puolelle,
mistä hirvieläin ei todennäköisesti tule tai on sankka metsä takana.
Lavalla keskelle voi laittaa jakkaramainen istuimen,
jolloin voi samalla istumalla kääntyä joka suuntaan.
Istuma-asento sallii pitkäaikaisen paikallaan olon väsymättä sekä
kaide sallii vakaan tähtäyksen ja ammunnan kauas.
Koska hirvieläinkin näkee lavalle kaukaa, niin siellä on
tarpeen olla liikkumatta ainakin eläimen lähestyessä.
Tornista hieman alaviistoon ampuminen lisää myös turvallisuutta
ampumasektorilla, koska hutiluoti osuu aiemmin maahan.
Mikäli jahtitornia käytetään syöttöpaikan yhteydessä kyttäysjahtiin
esimerkiksi metsäkauriille ja valkohäntäpeuralle, niin siinä on
hyvä olla yläosassa suojalevyt eteen ja sivuille.
Metsä ja suojalevyt estävät pienen liikkeen näkymistä ja
myös jonkin verran äänien ja hajujen kulkeutumista hirven luokse.
Samoin tornitasoa hieman leveämpi vesikatto on säiden takia hyödyllinen.
Alla olevan jahtitornin päämitat ovat: leveys=150cm, syvyys=160cm,
lattiataso=100cm, ampumataso=200cm.
Torni on tasaleveä ja tasasyvä koko korkeudelta.
Kulmatolpat=200cm ja 4"x4", muutoin parrut ovat 2"x4".
Jahtitornin korkeus vesikattoon saakka on noin 240cm.
Ampumatasolle mahtuu tarvittaessa kaksi henkilöä rinnakkain.
Torni voisi olla korkeampikin riippuen sen paikasta maastossa.
Sivulevyt=110x160cm2, etulevy=110x150cm2, vesikatto=190x200cm2,
kaikki 10mm paksua vesivaneria.
Ampuma-aukko edessä=30cm, taka-aukko vähän korkeampi.
Edessä on kaksi parrua, joiden päälle voi asettaa tueksi hiekkapussin tms.
Parrut on maalattu havunvihreällä Unica ulkokalustemaalilla,
vanerien reunat, tallat, ruuvinkannat ja alaosat venelakalla.
Lattiaparrujen välissä noin 1cm rako, että sadevesi juoksee pois.
Tallat paksummasta ja leveämmästä lankusta, 50x20x5 cm3.
Tallojen alle voi kaivaa kuopan, johon laittaa soraa tukevoittamaan.