KUINKA VOIN TULLA USKOON

Usein puhutaan, että ihminen tuli uskoon. Raamattu myös sanoo, että usko on lahja Ef. 2:
8. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. 9 Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.

Kun tämän ymmärrämme niin voimme sanoa, että ihminen sai uskon. Jumala on armollinen ja haluaa antaa uskon. Miksi Hän ei sitten anna kaikille uskoa?
Seuraavassa tutkimme tätä ja kuinka ihminen voi saada uskon jottei joutuisi kadotukseen.

Pelastavan Uskon Armolahja

Pelastavan uskon lahja on armosta annettu ja suurin kaikista armolahjoista. Kukaan ei voi puristaa itsestään pelastavaa uskoa. Ei vaikka tutkisi Raamattua ja muita uskosta kertovia kirjoja 40 vuotta ja kuuntelisi 1000 saarnaa. Isä kutsuu syntisiä eri tavoin kääntymään Jeesusta kohti. Kukaan ei omasta voimastaan ja järjestään käänny kohti Jeesusta. Raamattu sanoo, että Herra kutsuu ihmisiä 2 ja jopa 3 kertaa Job 33:

28. hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan, ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta'. 29. Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle.

Jeesus sanoo, että Isä on antanut (kutsunut) ihmisiä Hänelle Joh. 17: 24. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.

Rakas lukija. Jos Isä vetää sinua tai jotain tuttuasi Jeesuksen puoleen niin käänny tai anna tutullesi ohje kääntyä Jeesuksen puoleen heti ja ota vastaan pelastava usko. Raamattu sanoo miksi Jeesus, Kristus, Messias, Herra, Jumala, Jumalan Poika, syntiemme Sovittaja on tullut maailmaan Joh. 3: 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Kuinka sitten voit ottaa vastaan Jeesuksen henkilökohtaisena pelastajana. Se on elämäsi tärkein asia. Alla on yksinkertaiset ohjeet.

1. Kuuntele tai lue ilosanoma Jeesuksesta, evankeliumi

Jeesus on tullut pelastamaan Hänestä täysin tietämättömiä, Jeesuksesta jotain kuulleita, tapakristittyjä, kastettuja nimikristittyjä, omavanhurskaudessa eläviä uskonnollisia kristittyjä ja kaikkia pelastavasta uskosta osattomia. On ihmisiä jotka eivät tiedä ovatko he uskossa vai ei. Jos tunnet epävarmuutta oletko uskossa niin omasta kokemuksesta tiedän sinun kuuluvan uskosta osattomien ja pelastusta vailla olevien suureen joukkoon. Herra on tällöin aloittanut työnsä sydämessäsi ja sinun osasi on nöyrtyä, tunnustaa syntisyytesi ja ottaa Jeesus vastaan sydämeesi.

Jokaisen on kuultava mitä ilosanoma Jeesuksesta tarkoittaa. Jokainen on syntiä tehnyt ja tekee joka päivä elämänsä aikana vaikka olisi jo saanut uskon armolahjan. Raamattu sanoo monta kertaa ilosanoman Jeesuksesta. Lyhyesti se on 1. Kor. 15:

Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan.

2. Usko, että Jeesus on elänyt ja ristiinnaulittu

Jotta Jeesuksen voi ottaa vastaan niin täytyy uskoa järjellä, että Jeesus eli ja ristiinnaulittiin. Tämä on nykyisin varsin helppo asia koska lähes kaikki historioitsijat näin sanovat ja myös Wikipedia sen kertoo.

3. Ymmärrä olevasi syntinen

Jotta ihminen tuntee tarvitsevansa Jeesusta Sovittajana, niin hänen on ymmärrettävä olevansa syntinen. Uskoontulo ei vaadi välttämättä suurta synnintuntoa. Tutkimusten mukaan moni tuntee yleistä epävarmuutta minkä takia yleensä on olemassa. Jumala voi käyttää myös sairauksia, jonkun kuolemaa ja elämänvaikeuksia, jotta ihminen helpommin kääntyisi Jeesuksen puoleen. Jeesuksen puoleen käännyttäessä ja uskoontulossa on kuitenkin ymmärrettävä syntisyytensä vaikka kääntyisikin vaikeassa elämäntilanteessa. Jeesus voi auttaa elämässä mutta ihminen ei todennäköisesti saa pelastavaa uskoa Jeesukseen ellei tunnusta syntisyyttään.

Kun Herra lähettää herätyksen jonnekin, niin Pyhä Henki antaa ihmiselle evankeliumia kuullessa tai lukiessa välittömästi synnintunnon. On jopa tapauksia, että heräyksen Hengen ollessa jonkun paikan päällä, sen lähistöllä olevat ihmiset tulevat synnintuntoon kuulematta evankeliumia. Näin on tapahtunut mm. Irlannin lähellä Hebridien saarten herätyksessä 1940 - 1950 lukujen vaihteessa.
http://www.tulta.net/NRK/NRK063.htm
http://www.tulta.net/NRK/NRK064.htm

4. Huudetaan eli rukoillaan Pyhän Hengen meissä tekemän työn jälkeen armoa Jeesukselta ja avataan sydän vastaanottamaan Jeesus

Kun käännytään Jeesuksen puoleen niin tartutaan Raamatun lupauksiin ja turvaudutaan niihin. Herran puoleen huutaminen syntisyytensä ymmärtäen on syntisen rukousta.

Syntisen rukouksia löytyy netistä useita. Alla on muutama
http://koti.mbnet.fi/jterinen/flash%20alku/Jumalan%20seurakunta/slide3.html
http://www.punkaharjunhelluntaisrk.net/Kuinka_voit_tulla_uskoon/Kuinka_voit_tulla_uskoon.htm
http://www.gotquestions.org/Suomi/Syntisen-rukous.html
http://suoja.net/Syntisen-Rukous.php
http://pielavedenhelluntaisrk.net/miten_uskomme/syntisen_rukous

Ehkä yksinkertaisin syntisen rukous on: ''Herra Jeesus Kristus Jumalan Poika, armahda minua syntistä''.

5. Raamatun lupausten mukaan Jeesus kuulee jokaista joka syntisyytensä tunnustaen rukoilee Häntä. Jeesus antaa uskon armolahjan.

Kun käännyt synneissäsi Jeesuksen puoleen niin voit olla varma siitä, että Jeesus kuulee ja armahtaa syntisen. Hän tekee sinut Pyhälle Isälle, Jumalalle kelpaavaksi. Jeesus vanhurskauttaa sinut. Hän antaa ilman omia tekojasi sinulle uskon armolahjan ja kastaa Pyhällä Hengellä kuten ryövärin ristillä. Raamattu sanoo, että on yksi usko ja yksi kaste. Uskova saa molemmat suoraan Herralta. Ne eivät ole ihmisten tekoja. Raamattu vielä sanoo, että uskoon tullessa saamme Pyhän Hengen sinetin Ef 1: 13. Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, 14. sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.

Raamattu lupaa, että uskova saa Pyhän Hengen ja pelastusvarmuuden Room. 8: 15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" 16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

Saamme sydämen uskon Jeesukseen. Olemme saaneet pelastavan uskon josta Raamattu sanoo Room. 10 8. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".
12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä
yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".
14. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
15. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"
16. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?"
17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Ao. linkissä on hyvät ohjeet uskoontulolle ja se kannataa laittaa nettiselaimen suosikkeihin (Bookmark).
http://www.4laws.com/laws/finnish/

Uskoontulon marssijärjestys on useimmissa tapauksissa seuraava:

1. Kuullaan ilosanoma Jeesuksesta
2. Hyväksytään järjellä Jeesuksen elämä ja ristinkuolema
3. Hyväksytään järjellä syntisyytemme vaikka ei olisikaan synnintuntoa.
Herätyksen aikana ihmisiin tulee synnintunto ja he tulevat synnintuntoisina uskoon.
4. Huudetaan eli rukoillaan Pyhän Hengen meissä tekemän työn jälkeen armoa Jeesukselta ja avataan sydän hänelle
5. Herra antaa uskon armolahjan Ef, 2:8 Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon.
6. Vasta tämän jälkeen me voimme sydämestämme uskoa ja tunnustaa Jeesuksen Herraksi. Voimme myös uskoa Jumalan, Isän herättäneen Hänet kuolleista. Uskotaan Jeesuksen syntyneen neitseestä ja muutkin Raamatun tärkeät perusasiat Aabrahamista eteenpäin. Vedenpaisumus ja sitä ennen tapahtuneet eivät ole oleellisia uskoontulon ja pelastuksen kannalta. Uskova ymmärtää, että Jumalan kokonaisilmoituksen kannalta ne ovat olleet ihmisille paras ilmoitus läpi vuosituhansien.

Herralla on kaikki valta toimia toisin kuin edellä on kuvattu. Tavalla saada uskon armolahja ei ole merkitystä. Tärkeintä on, että uskossa oleva tietää saaneensa Jeesukselta rauhan sydämelleen. Uskoo sydämellään Jeesuksen olleen Herra Jumala, syntyneen Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta, kärsineen syntiemme takia rangaistuksen, tehnyt Jeesukseen uskovan Isälle kelpaavaksi sekä uskoo Jumalan herättäneen Jeesuksen kolmantena päivänä kuolleista. Uskova tunnustaa muille Jeesuksen olevan Herransa.

Tämän luettuasi olet Raamatun mukaisesti kuullut evankeliumin. Mikäli tunnet yhdestäkin edelläesitetystä kohdasta ettet ole saanut uskon armolahjaa, niin polvistu rukoukseen. Tunnusta syntisyytesi Herralle Jeesukselle, pyydä Häneltä armoa, avaa Hänelle sydämesi ja ota Hänet vastaan. Saat sen jälkeen uskoa olevasi Jeesuksen oma. Voit kutsua häntä veljeksi ja ystäväksi. Kaikki uskovat ovat sinulle veljiä ja sisaria Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

Siunausta
Raimo