Mikä on paras riistakannan hoitotapa (valitse kaksi)?

Haittapetojen metsästys 3 Ääntä

30%

Talviruokinta syöttöpaikalla 2 Ääntä

20%

Saalisrajoitukset metsästäjää kohden 2 Ääntä

20%

Riistalajin rauhoittaminen 1 Ääntä

10%

Hakemalla vähän kaatolupia 1 Ääntä

10%

Kannahoidollinen kaato ruokintapaikalla 1 Ääntä

10%