Jeesus ja vuorisaarna
Carl Heinrich Bloch, Vuorisaarna, 1890.
Lähde: Internet

Solun rakenne
Eläinsolun rakenne.
Lähde: Internet

Palaa Pääsivulle

Kuka Olet?

Sinä olet Ihminen, Jumalan luoma, tarkoitettu Taivasta varten.
Sinä olet alunperin Jumalan kuva ja Jumalan Lapsi.
Sanotaan, että ihmisen persoonallisuus muodostuu alitajuisista tuntemuksista,
arvostuksista, uskomuksista elämästä, itsestä ja muista, motivaatiotekijöistä sekä
reagointi- ja toimintamalleista eri tilanteissa.
Jumalan kuva sinussa tahriintui ja peittyi Adamin syntiinlankeemuksessa.
Samalla yhteys Jumalaan katkesi ja ihminen joutui Saatanan valtapiiriin synnin kautta.
Mutta kiitos Jumalalle, hän lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen.
Herra Jeesus on jo valmistanut, ennalleen asettanut uudelleen yhteyden Jumalaan.
Tämä on kuitenkin uskon varassa, ei siis automaattisesti.
Näin me pääsemme takaisin Jumalan Lapsiksi, Taivaan kansalaisiksi, Jumalan rakastetuiksi.
Siinä asemassa, Jeesuksessa Kristuksessa, me todellisesti löydämme myös itsemme.
Siis keitä me oikeasti olemme ilman synnin sumuverhoa silmiemme ja sydämemme päällä.
Jeesuksessa Kristuksessa me saavutamme myös todellisuudentajun, nykyhetken todellisuuden.
Hänessä emme enää elä lapsuudesta juontuvissa peloissa, myönteisissä tai kielteisissä
eri tapahtumien tunnemuistoissa. Emme myöskään elä tulevaisuuden epärealistisissa haaveissa tai
sankarikuvitelmissa, jotka saattavat lähteä heikosta itsetunnosta tai alemmuuden tunteista.
Emme myöskään elä ja toimi vanhemmilta opituissa kaavamaisissa käyttäytymismalleissa,
vaan toimimme tilanteen mukaisesti nykyhetken relevanttien seikkojen perusteella.
Kristuksessa voimme kokea täyttä tietoisuutta, avoimuutta, luovuutta ja läheisyyttä.
Apostoli Paavali nimitti itseään Jeesuksen Kristuksen orjaksi.
Kristinuskon eräs paradoksi on juuri tämä:
Jeesuksen Kristuksen ”orjina” me olemmekin todellisesti vapaita.
Monesti kuulee sanottavan: Tunne itsesi!
Luonnostaan ihminen ei juurikaan tunne itseään, vaikka niin luuleekin.
Jeesuksessa Kristuksessa me myös löydämme ja tunnemme itsemme,
keitä me todellisesti olemme.
Hänessä olemme vapaita synnin, kuoleman ja Perkeleen vallasta.
Samalla myös meidän ruumiimme, sielumme ja henkemme ja niissä olevat luonnolliset kyvyt vapautuvat.
Vapaus ei kuitenkaan tarkoita, että voisimme tai haluaisimme tehdä mitä vaan.
Kristittyjä heidän tekemisissään ohjaa Jumalan rakkauden laki.
Tämä tavallaan vapaaehtoinen riippuvuus Kristuksesta on ihmisen paras mahdollinen olotila.
Tässä asemassa olet myös Jeesuksen Kristuksen osaveli/-sisar ja Taivaan Jumalan perillinen.
Sielusi on kuolematon, vaikka biologinen ruumiisi kerran palaakin maan tomuksi.

Tämän lisäksi olemme biologian puolelta Jumalan luomakunnan osa.
Biologian oppikirjan mukaan luokittelumme on seuraava:

Ihminen
KuntaEläinkunta (Animalia)
PääjaksoSelkäjänteiset (Chordata)
LuokkaNisäkkäät (Mammalia)
LahkoKädelliset (Primates)
HeimoHominidae
SukuHomo
LajiHomo sapiens
Samainen biologian oppikirja sanoo:
”Koska luokittelu perustuu sukulaisuussuhteisiin, se kuvastaa evoluution kulkua.”
Evoluutioteoria on tieteellisesti kestämätön, joten hyvä lukija älä ota äskeistä lausetta todesta.
Ihminen koostuu valtavasta määrästä erilaisia biokemiallisia ja funktionaalisia toimintoja,
jotka toimivat yhteen saumattomasti.
Tällainen kokonaisuus ei voi syntyä sattumaprosessin kautta, mutta se onkin jo toinen juttu.
1.Moos. 2:7 sanoo: Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento.

Ihminen biologiselta osaltaan on luotu siis savesta.
Savi sisältääkin ihmisessä olevat alkuaineet.
99% ihmiskehosta muodostuu näistä kuudesta alkuaineesta:
Happi (65%)
Hiili (18%)
Vety (10%)
Typpi (3%)
Kalsium (1.5%)
Fosfori (1.0%)
Suurin osa ihmiskehosta eli noin 70% on vettä - hapen ja vedyn yhdistettä(lukema voi vaihdella
henkilön koosta ja myös päivittäisistä vaihteluista riippuen 55 prosentista 78 prosenttiin).
Lisäksi kehossa on seuraavia alkuaineita:
Kalium (0.35%)
Rikki (0.25%)
Natrium (0.15%)
Magnesium (0.05%)
Kupari, sinkki, seleeni, molybdeeni, fluori, kloori, jodi, mangaani, koboltti, rauta (0.70%)
Litium, strontium, alumiini, pii, lyijy, vanadiini, arsenikki, bromi (vähäisiä määriä)
Ihmiskehossa oleva hiili riittäisi täyttämään
muutaman grillihiilipussin ja raudasta saisi pari tukevaa naulaa.
Jos ihmisen alkuaineet ostettaisiin kaupallisiltamarkkinoilta,
niin niiden hinnaksi tulisi ehkä tuhat euroa.
Juudas sai Jeesuksen kavaltamisesta maksuksi ylipapeilta ja kansan vanhimmilta 30 hopearahaa.
Hopearaha on sama kuin denaari vastaten miehen päiväpalkkaa.
Juudas sai siten noin kuukauden palkan petoksestaan.
Nykyaikana se olisi, ottaen huomioon elintasoeron, ehkä 1000 euroa.
Maksu oli samaa suuruusluokkaa kuin ihmisen alkuaineiden hinta tänään.

Ihmisen jokainen solu on äärimmäisen monipuolinen ja hieno biokemiallinen tehdas,
joka on pakattu erittäin pieneen tilaan.
Biologiselta kannalta kuitenkin kaikkein tärkein osa ihmisessä on soluissa oleva perimä, kromosomit ja mitokondriot.
Ne ovat valtava informaatiovarasto, joka on järjestetty erittäin tarkoituksenmukaisesti.
Niitä voidaan kuvata biologisen elämän koodiksi, tietokoneohjelmaksi,
joka ohjaa viimekädessä kaikkea ihmisen biologiassa.
Jokaisen solun tumassa on kromosomien sisältämä sama informaatio.
Jos se informaatio kirjoitetaan pienellä fontilla kirjoiksi, niin niitä tulisi noin 2000 kpl.
Nämä täyttäisivät 50-100 metriä hyllytilaa kirjastossa.
Hänen, joka on ihmisen suunnitellut, täytyy olla äärettömän viisas.
Olet siis biologiseltakin kannalta todellinen mestariteos, IHME !!!.