Suomen Raamattuopisto Järviradio Tapahtuma: Hengellinen Ilta
Aika: Ma 18.8.2014 klo 18:00 – 21:00
Paikka: Järviradio, Alajärvi
Opetus: Kuka Jeesus on?
Puhuja: Unto Pulkkinen

KUKA JEESUS ON?
Kolmiyhteinen Jumala
Jotta voi ymmärtää Jeesuksen olemuksen ja merkityksen, on hyvä ensin katsoa kuka on Jumala.
Jumala on kolmiyhteinen: Isä ja Poika ja Pyhä henki.
Jumala on kuitenkin vain yksi.
Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta ei sitä kuitenkaan ole.
Uskon kautta hengellinen ymmärrys avautuu näkemään tämänkin salaisuuden.
Jumaluuden kolme persoonaa ovat kukin erillisiä, mutta niillä on yksi ja sama mieli.
He ovat koko ajan täydessä yhteydessä toisiinsa Jumalan rakkaudessa.
He ovat keskenään saumattomassa ja vilkkaassa vuorovaikutuksessa.
Taivaallinen matematiikka on tässä sitä, että 1+1+1=1.
Samoin myös 1=3.
Jo luomisessa olivat mukana kaikki Jumalan kolme persoonaa.
Koko maailma on luotu Jumalan Pojassa, Kristuksessa, joka on Jumalan Sana.
Siksi me Raamatun Sanassa voimme kohdata Jeesuksen Kristuksen , joka on Jumala.
Sana välittää Jumalan tuntemisen.
Jumalan Sanalla on tämä ihmeellinen ominaisuus.
Jumala loi Sanassaan ja Sanallaan kaiken.
Kun kolmiyhteinen Jumala loi ihmisen, hän sanoi, 1.Moos.1:26:
”Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, . . . ”
Meissä on siis Jumalan kolminaisuuden kuva.
Joskus kuulee sanottavan, että
”kyllä minä Jumalaan uskon, mutta mitä tekemistä siinä Jeesuksella on”.
Jeesus Kristus on aivan välttämätön välimies Jumalan ja ihmisten välillä.
Hän on ihmiseksi, ihmisen hahmoon tullut Jumala.
Tämä on välttämätöntä syntien sovituksen kannalta, että itse Jumala tuli ihmiseksi.
Jeesus oli maan päällä vaeltaessaan täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala samalla kertaa.
Nämä kaksi puolta läpäisevät toisensa, mutta eivät sekoitu eivätkä erotu toisistaan.
Asiaa voi ilmentää raudalla ahjossa, missä se on punahehkussa.
Sekä rauta että punahehku ovat yhdessä läpäisten toisensa,
mutta niitä ei voi erottaa eivätkä ne sekoitu.
Synnin vallassa oleva ihminen ei kykene näkemään Jeesuksessa hänen jumalallista puoltaan.
Hän näkee Jeesuksen pelkkänä ihmisenä, tosin hyveellisenä ja suurena opettajana.
Hän saattaa väittää, ettei raudassa mitään punahehkua olekaan.
Hänellä on ikään kuin synnin aurinkolasit päässä ja hän näkee kyllä raudan, mutta ei punahehkua.
Toisin sanoen hän näkee Jeesuksen vain luonnollisena ihmisenä.
Toivottavasti tämä esimerkki antaa jotakin valaistusta tähän vaikeatajuiseen kysymykseen.

Paratiisin ihanuus ja syntiinlankeemus
Paratiisissa Aadamilla ja Eevalla oli hyvät oltavat.
Heillä oli jatkuva yhteys Jumalaan ja hänen kanssaan yksi mieli.
Aadam eli Jumalalle kuuliaisena kaikessa.
Aadam ja Eeva myös olivat yksi.
He olivat täysin yhtä, mutta kuitenkin kaksi eri persoonaa, jotka eivät sekoitu keskenään.
Molemmilla oli siis kuitenkin oma identiteetti.
He tiesivät toistensa ajatukset ja heillä oli yksi mieli.
Vaikka Eeva oli alamainen Aadamille, kyseessä ei ollut diktatorinen alistussuhde.
Aadam ei päättänyt yleensä yhteisä asioita kuulematta ensin Eevaa ja päinvastoin.
Päätökset olivat aina aitoja yhteisymmärryspäätöksiä (konsensus).
Jos Adam jossakin tilanteessa päätti kuulematta Eevaa, niin Eeva sopeutui Adamin päätökseen.
Myöskin toisinpäin eli Eeva saattoi tietyssä määrin päättää asioista itsenäisesti.
Heillä molemmilla oli siis oma itsenäinen reviirinsäkin, joka oli heille sanoittakin selvää.
Luovuus, ilo, keskinäinen luottamus ja yhteistyö vallitsi heidän kesken.
Heidän välinen suhde oli saumaton ja siinä ei ollut erottavaa synnin väliverhoa.
Aadam ja Eeva kykenivät näkemään Jumalan luomakunnan kauneuden ja tarkoituksenmukaisuuden.
He näkivät, että se oli viisaasti ja hyvin tehty.
Aadam ja Eeva olivat miellyttäviä, ihania ja kaikin puolin kyvykkäitä ihmisiä.
Heillä ei koskaan ollut sydämessään pelkoa eikä murhetta,
koska he vaelsivat Jumalan kanssa.
Heillä ei myöskään ollut sydämessä mitään himoa, mikä viettelisi syntiin.
Kuolemaa ei Paratiisissa ollut, eivätkä he tienneet siitä mitään.
Samoin sairaudet olivat poissa eli he olivat täysin terveitä.
Heihin virtasi koko ajan Jumalasta elämä ja terveys.
Jos he olisivat kuolleet, niin se olisi ollut iloinen tapahtuma, jossa vaan siirrytään ilman pelkoa taivaalliseen paratiisiin.
Paratiisissa heillä oli vain yksi rajoitus, nimittäin hyvän ja pahan tiedon puu.
Jumala oli sanonut, että siitä puusta ei saa syödä.
Jos he syövät, niin he kuolevat, eli Kuolema tulee Paratiisiin ja saa otteen heistä.
Kuolemalla tässä tarkoitetaan ikuista eroa Jumalasta, ei ensisijaisesti fyysistä kuolemaa.
Kuolema on persoona ja se oli Saatanan hallinnassa.
Niin kauan kuin Aadam ja Eeva pysyvät erossa sen puun hedelmistä, heillä menee hyvin.
Ei siksi, että hedelmä sinänsä olisi huono, vaan sen syöminen olisi vastoin Jumalan käskyä
eli kyseessä olisi tottelemattomuus Jumalaa kohtaan.

Kun käärme (=Saatana eli myös Luciferiksi mainittu langennut valon ruhtinas,
Jumalan vastustaja) petti Eevan, niin silloin vielä ei synti tullut maailmaan.
Viettelys ei tullut Eevan sisimmästä, vaan ulkoapäin.
Aadamilla ja Eevalla ei sisimmässään ollut mitään himoa tai kapinahenkeä.
Synti oli näin tulollaan maailmaan, mutta puuttui vielä Ihmisen toisen puoliskon lankeemus.
Kun Aadam myös otti ja söi, synti tuli maailmaan kaikkine seurauksineen.
Aadam ikään kuin sinetöi synnin.
Aadam on viime kädessä vastuussa siitä, että synti tuli maailmaan.
Aadam olisi voinut peittää Eevan tulollaan olleen synnin ja
se ei olisi koitunut Eevallekaan turmioksi.
Tämä olisi ollut mahdollista siksi, että Aadamilla oli hengellinen auktoriteetti
perheessä Jumalan luomisjärjestyksen mukaan.
Sitä synti ei vielä ollut vääristänyt.
Joku voi kysyä, että miksi Jumala asetti Paratiisiin sellaisen houkutuksen ja ansan?
Perimmältään tässä on kysymys ihmisen vapaasta tahdosta.
Jumala ei luonut ihmistä robotikseen tai sätkynukekseen vaille omaa tahtoa.
Aadamilla oli valinnan vapaus.
Adam valitsi itsensä Jumalan asemesta.
Aadam poikkesi Jumalan kuuliaisuudesta.
Hän teki itsestään ja omista haluistaan itselleen Jumalan.
Tämä Aadamin lankeemus on maailmanhistorian suurin katastrofi.

Syntiinlankeemuksen seuraukset
Mitä synnin tulo maailmaan sitten sai aikaan?
Aadam ja Eeva joutuivat eroon Jumalasta ja luottavainen avoin yhteys Jumalaan katkesi.
Kuolema ja kuolemanpelko tulivat maailmaan synninteon kautta.
Koko maailma joutui Saatanan hallintapiiriin Aadamin tottelemattomuuden synnin kautta.
Koko luomakunta joutui kirouksenalaiseksi.
Sairaudet saivat myös jalansijan ihmisessä, samoin itsekkyys ja monenlaiset himot.
Biologinen kehokaan ei enää toiminut synnin kahleissa siten,
kuin se on alunperin luotu toimimaan eli täydellisesti.
Luonnolliset kyvytkin heikkenivät, kun ne joutuivat synnin siteisiin.
Rikkumaton yhteys Aadamin ja Eevankin välillä turmeltui.
Mukaan tulivat epäsopu, väärinymmärrykset ja perheriidat.
Aadam joutui hankkimaan leipänsä otsa hiessä.
Raamattu sanoo, 1.Moos.3:8:
Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa.
Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan.
Tämä ihmisen piiloutuminen ja pakoilu Jumalan edestä jatkuu tänäkin päivänä.
Aadam myi kaikki tulevat sukupolvetkin synnin alaisuuteen tottelemattomuuden kautta.
Aadam oli siis jälkeen tulevien ihmisten esikuva.
Ihmiskunnalle jäi kohtaloksi iankaikkinen kadotus ja ero Jumalasta.
Ihmisiä raskautti näin siirtyvä perisynti ja lisäksi vielä omat tekosynnit päälle.
Aadamin jälkeiset sukupolvet eivät enää kokeneet yhteyttä Jumalaan.
Heistä vaikutti siltä, että Jumalaa ei ole olemassakaan.
Taivas oli suljettu ja se jäi tunteiden ja ajatusten tuolle puolen synnin väliverhon taakse.
Kun vielä tietää, kuinka toimelias Saatana on yrittäessään sitoa ihmistä
yhä lujemmin synnin kahleisiin, ei ihme, jos Jumalalla ei ollut sijaa ihmisten sydämessä.
Niinpä koko ihmiskunta huokaili synnin taakan ja sen seurausten alla voimatta itse sille mitään.
Tilanne on hieman samankaltainen, kuin suohon tai juoksuhiekkaan uponneella.
Mitä enemmän pyristelee, sitä enemmän uppoaa.
Hän ei voi itse itseään pelastaa, vaikka kuinka yrittäisi itseään nostaa tukasta.
Tarvitaan joku, johon voi luottaa ja joka ojentaa kätensä ja vetää ylös synnin suosta.
Tarvitaan Pelastaja, parempi Adam, joka ennalleen asettaa kaiken kaikkien puolesta ja hyväksi.

Taivaallisen Isän sydän kärsi luotujensa lankeemuksen tähden.
Jumalan vastustaja oli saanut maailman haltuunsa Aadamin tottelemattomuuden tähden.
Mutta Jumalan sydämessä oli jo ikuisuudessa syntynyt suunnitelma
ihmiskunnan saamiseksi jälleen yhteyteensä.
Kolmiyhteinen Jumala piti neuvottelun koskien syntiinlankeemusta.
Tulos oli, että:
- Poika tulee ihmiseksi,
- elää puhtaan ja synnittömän elämän,
- ilmoittaa Isän Jumalan tahdon,
- sovittaa ihmiskunnan synnit vuodatetun verensä kautta,
- lunastaa ihmiset vapaiksi synnin ja Saatanan vankihuoneesta Jumalan lapsiksi,
- valmistaa uudelleen täydellisen kuuliaisuuden Isää Jumalaa kohtaan,
- voittaa kuoleman vallan kuuliaisuutensa ja kuolemansa kautta,
- voittaa Saatanan ja riistää häneltä Kuoleman ja tuonelan avaimet,
- tuo esiin ja kaikille ilmeiseksi iankaikkisen elämän nousemalla kuolleista,
- astuu takaisin Isän oikealle puolelle taivaassa ja
- rakentaa ihmisille yhteyden Jumalaan uudelleen Pyhän Hengen kautta.

Kuinka Jeesus toimi?
Oli välttämätöntä, että Jeesus eli niin kuin kuka tahansa ihminen.
Hän syntyikin tallissa ja kätkyeenä oli eläinten syöttökaukalo eli seimi.
Näin hän oppi tietämään, mitä on olla ihminen.
Hän samaistui pienestä pitäen ihmiskuntaan.
Jeesus kasvoi Marian poikana ja isäpuolen Joosefin alaisena Galilean peräkylällä.
Joosef oli rakentaja ja puuseppä, tietääkseni.
Jeesus oli Joosefin kanssa niissä töissä.
Hän perehtyi nuoruudessaan pyhiin kirjoituksiin niin, että papisto Jerusalemissakin hämmästeli.
Ilmeisesti hän kävi tavan mukaan ahkerasti synagoogassa, jossa kuuli luettavan Vanhaa Testamenttia.
Joosefin perhe kuului hiljaiseen hurskaaseen kansanosaan, joka odotti Messiasta.
Jeesus aloitti julkisen toimintansa sen jälkeen, kun Johannes oli kastanut hänet Jordanissa.
Mar.1:9-11 kuvaa Jeesuksen kastetta seuraavasti:9 Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista,
ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10 Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja
Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. 11 Ja taivaista kuului ääni:
"Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt."

Kasteessa oli läsnä kolmiyhteinen Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
Kasteen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan, jossa hän oli Saatanan kiusattavana 40 vuorokautta.
Tämän jälkeen hän täynnä Hengen voimaa palasi takaisin Galileaan ja julisti evankeliumia, Mar.1:15:
Hän sanoi: "Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!"
Hän julisti Jumalan Valtakunnan evankeliumia synagoogissa, paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia.
Se oli väkevää meininkiä, kun Jumalan Poika julisti evankeliumia.
Siellä riivaajat lähtivät ulos huutaen: Sinä olet Jumalan Poika!
Ihmiset tunsivat, että nyt on pyhyys, valta ja voima liikkeellä.
Monet tekivät parannusta ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.
Hän kutsui myös erikseen opetuslapsia seuraajikseen ja opetti heitä.
Hän valitsi kaksitoista opetuslasta läheisikseen, joita hän opetti ja valmensi suuria tehtäviä varten.
Heidän tuleva tehtävänsä tuli olemaan evankeliumin julistaminen kaikille kansoille ja
siten maailman valloitus uskon kuuliaisuuteen Herralle.
Jeesuksen toiminta oli yllätyksellistä ja se erosi fariseustan ja kirjanoppineiden tavoista.
Mar.1:21-22 kertoo esimerkiksi: 21 He tulivat Kapernaumiin.
Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti.
22 Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan.
Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

Myöskin monet hänen parantamisihmeistään tapahtuivat erikoisella tavalla,
kuten kun hän paransi sokeana syntyneen, Joh.9:6-7:
6 Näin sanottuaan Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin 7 ja sanoi:
"Mene Siloan altaalle ja peseydy." -- Altaan nimi merkitsee: lähetetty. -- Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä.

Tässä toteutuu myös hyvin nimien merkitys: Hän lähetti sokean 'Lähetetty' – nimiselle vesialtaalle.
Jeesus vaelsikin Isän Jumalan ennalta valmistamissa ja profetioiden kautta ilmoittamissa teoissa.
Jeesus ei hyljeksinyt kurjaa, kuten pitaalisen parantaminenkin osoittaa.
Hän liikkui kansan parissa ja kohtasi mielellään kaikenlaisia ihmisiä.
Vain omahyväiset ja kovasydämiset ylipapit, kirjanoppineet ja fariseukset eivät olleet suosikkeja.
Asia, joka aina jaksaa hämmästyttää, on Jeesuksen kuuliaisuus Isää Jumalaa kohtaan.
Tämä tuli esille muun muassa siinä, kun hän sanoi opetuslapsilleen, Luuk.18:31-23:
31 Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja sanoi heille:
"Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Pojasta kirjoittaneet.
32 Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään,
33 ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista."

Hän ei väistänyt Jumalan antamaa tehtävää, vaikka tiesi häntä odottavan kauhea kidutuskuolema.

Oliko ja onko Jeesus Jumalan Poika?
Onko ja oliko Jeesus ihmisenä vaeltaessaan samalla myös jumaluuden kolmas persoona?
Oliko Jeesus täydellisenä ihmisenä myös se Jumalan Poika, joka on aina ollut Taivaassa Isän tykönä?
Oliko hän tullut alas Taivaasta ihmisen hahmoon, mutta oli samalla myös täysi Jumala?
Vanhan Testamentin kirjoitukset todistavat yhtäpitävästi Messiaasta ja ne kaikki täyttyivät Jeesuksessa.
Jeesus itse sanoi asian näin olevan, esimerkiksi suuren neuvoston edessä, kun häntä kuulusteltiin,
hän sanoi olevansa Messias eli Jumalan Poika, Mar.14:61-62:
Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: "Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?"
62 "Olen", vastasi Jeesus, "ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja
tulevan taivaan pilvien keskellä."

Entä onko muita todisteita Jeesuksen jumaluudesta?
Jeesuksen yksi opetuslapsi, myöhemmin apostoli, Pietari todisti myös, Matt.16:15-17:
15 "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?"
16 Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."
17 Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika.
Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.

Myös apostoli Johannes todisti Jeesuksesta, 1.Joh.5:20:
Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen,
jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen.
Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.
Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.

Jumala todisti Pojastaan, kun Johannes kastoi hänet Jordanissa, Mar.1:9-11:
9 Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa.
10 Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin.
11 Ja taivaista kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt."

Jeesus sanoi myös opetuslapsilleen, Joh.14:11: Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa.
Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden.

Jeesuksen teot todistavatkin vahvasti Jeesuksen jumaluudesta:
- Hän paransi kaikenlaisia sairauksia.
- Hän ajoi uos riivaajia.
- Muutti veden viiniksi.
- Käveli veden päällä.
- Tyynnytti myrskyn sanallaan.
- Ruokki 5000 miestä 5 leivällä ja kahdella kalalla.
- Ruokki 4000 miestä 7 leivällä ja muutamalla kalasella.
- Herätti kuolleita: Lasarus ja Nainin lesken poika.
- Kirkastui vuorella ja keskusteli Elian ja Mooseksen kanssa.
- Hän tiesi ennalta tarkalleen, mitä hänelle tulee tapahtumaan.
Vahva todistus on myös Jeesuksen ristinkuolema ja erityisesti ylösnousemus kuolleista.
Kun opetuslapset menivät Pääsiäisaamuna haudalle, he löysivät vain käärinliinat, jotka olivat paikoillaan,
mutta Jeesus oli niiden sisältä kadonnut.
Torinon käärinliina on viimeaikaisten tieteellisten tutkimusten valossa käytännössä varmasti aito.
Käärinliinaan on piirtynyt kuva Jeesuksesta siten, että sellaisen saa aikaan vain hyvin suuri energiapurkaus.
Myös opetuslasten silminnäkijätodistus on vahva, koska Jeesus ilmestyi heille useita kertoja.
Luuk.24:36-40 kuvaa erästä Jeesuksen ilmestymistä lukittujen ovien taakse:
36 Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille."
37 He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen.
38 Mutta Jeesus sanoi heille: "Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä?
39 Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu.
Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan."
40 Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa.

Myöskin se, että opetuslasten olemus ja elämä muuttuivat radikaalisti vakuututtuaan Jeesuksen ylösnousemuksesta
ja sen jälkeen, kun Jeesus Kristus vuodatti heihin Pyhän Henkensä.
Heidän palvelustehtävänsä apostoleina muutti lähes koko silloisen tunnetun maailman.
Samoin Jeesuksen ilmestyminen Paavalille vainomatkalla Damaskoon muutti hänet ja hänen elämänsä yhdessä hetkessä niin,
että hän omisti koko elämänsä Jeesuksen todistajaksi vaivoista välittämättä.
Tällaista ei voi tapahtua vain joidenkin tarujen perusteella.
Kristuksen kohtaaminen onkin kova juttu!
Myös Jeesuksen Kristuksen oman sisäinen Pyhän Hengen todistus puhuu samaa kuin asiat edellä.
On näin ollen täysin varmaa, että Jeesus oli ja on edelleen elävän Jumalan Poika ja siis elävä Jumala!!!

Millainen Jeesus oli ja on?
Jeesuksen ominaisuuksia ovat esimerkiksi: oikeudenmukaisuus, totuudellisuus, uskollisuus, hyvyys,
lähimmäisenrakkaus, ystävällisyys, rehellisyys, ahkeruus, vastuuntunto.
Nämä ovat moraalisia ominaisuuksia ja ovat myös niin sanottuja hengen hedelmiä.
Hänellä on myös Jumalan voima ja auktoriteetti täysimääräisinä.
Tämä näkyi hänen ihmeteoissaan ja esimerkiksi riivaajien ulosajamisessa.
Jeesuksessa oli totta rakkauden kaksoiskäsky, jonka noudattaminen toteuttaa Jumalan moraalilain täysin,
Matt.22:37-39: Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
38 Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. 39 Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

Tämän rakkauden kaksoiskäskyn mukaan hän eli täysin.
Jeesuksessa Kristuksessa on paljon muutakin, kuin nämä moraaliset ominaisuudet.
Hänessä meillä on yli ymmärryksen käyvä rauha Jumalan kanssa.
Lisäksi hänessä on ylenpalttinen ilo, jollaista maailman ilo ei ole lähestulkoonkaan.
Hänessä on myös täysimääräisinä kaikki luonnolliset kyvyt ja lahjat, kuten älykkyys ja musikaalisuus.
Hän oli jo maallisessa ruumiissaan täysin terve.
Sairaus, joka on turmeluksen voima langenneen Aadamin takia, ei saanut sijaa hänessä.
Jeesus eli koko ajan mielen hallinnassa siten, että hän ei herjatessa herjannut takaisin,
vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee.
Hänellä oli aina täysi mielen hallinta ja tietoisuus nykyhetkestä.
Tätä kuvastaa muun muassa seuraava teksti, Joh 8:48-49:
Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: "Snä olet samarialainen, ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin?"
Jeesus vastasi: "Ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan Isääni, mutta te häpäisette minua . . .”

Jeesus ei provosoitunut juutalaisten herjauksesta, vaan antoi täsmällisen, selkeän, avoimen, yksiselitteisen ja toden vastauksen.
Siinä ei ollut mitään salatun tason närkästystä, peliä tai piikkiä eli oheisviestintää mukana.
Tämänkaltainen totuudellinen viestintä oli muutoinkin Jeesuksen tapana aina.
Jeesuksella oli maan päälläkin vaeltaessaan kaikki ne armolahjat, mitä Paavali on luetellut.
Tottakai näin oli, koska ne ovat alunperinkin hänen ja hänessä.
Esimerkiksi hän paransi sairaita, hän tunsi ja tiesi ihmisten ajatukset,
hän puhui Jumalan Profeettana profeetallisia asioita jne.
Jeesus oli ja on kaikin puolin äärimmäisen kyvykäs.
Hänen on myös kaikki Jumalan viisaus.
Kol 2:1-3: . . . , että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan
TÄYDEN YMMÄRTÄMYKSEN koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
jossa kaikki VIISAUDEN JA TIEDON AARTEET ovat kätkettyinä.

Jeesus oli täynnä Jumalan pyyteetöntä rakkautta.
Tämä Jumalan agape-rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa ei pöyhkeile, ei etsi omaa kunniaa,
ei muistele kärsimäänsä pahaa. Kaikki se kestää, kaikki se uskoo, kaikessa toivoo.
Se pitää toista parempana, se uhrautuu toisten puolesta, se ei laskelmoi.
Jumalan rakkaus kysyy, kuinka toisen olisi parempi.
Se ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa.
Tämän rakkauden voimasta ja Isän Jumalan kuuliaisuudessa hän meni ristillekin meidän puolestamme.
Hän uhrasi itsensä, että meillä olisi elämä.
Hänen nöyrää mieltään kuvaa myös Fil.2:6-9:
6 Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen
7 vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi.
Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,
8 hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.
9 Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen,
kaikkia muita nimiä korkeamman.

Ristillä hän oli heikko meidän tähtemme, vaikka hän jo maan päällä omasi kaiken Jumalan voiman.
Hän meni ristillekin Jumalana ja oli Jumala ristilläkin koko ajan.
Hän kuitenkin Ihmisen Poikana sovitti maailman synnit ja voitti Saatanan ja Kuoleman meidän hyväksemme.
Ylösnousseena ja Taivaaseen korotettuna Herrana hänellä on kaikki valta Taivaassa ja maan päällä.
Hän on väkevä Jumala, miljoona kertaa väkevämpi kuin Jumalan vastustaja Saatana.

SOVITTAJA, LUNASTAJA JA YLIMMÄINEN PAPPI
Ilosanoma, Pelastuksen Sanoma, Evankeliumi, kiirii jo ihmiskunnan alkuajoilta,
kun Jumala saarnasi Saatanalle Aadamin ja Eevan kuunnellessa:
1.Moos. 1:15: Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille:
ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.

Tämän lupauksen mukaan kerran Jumala on lähettävä Pelastajan ihmisen hahmossa,
Ihmisen Pojan, joka murskaa käärmeen pään ja saa aikaan ennalleen asettamisen suhteessa Jumalaan.
Tämä viittaa sovittajaan ja lunastajaan, jotka toteutuivat Jeesuksessa Kristuksessa.
Pojasta käytetään myös nimitystä Sana, Logos, joka on aina ollut Jumalan tykönä.
Tästä apostoli Johanneskin kirjoitti: Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Jo tässä vaiheessa voin sanoa, että tämä Jumalan lupaama Messias on Jeesus Kristus.

Abrahamin kautta eli tarkemmin hänen jälkeläisestään tulisi siunauksen välittäjä, koska
Jumala lupasi Abrahamille, 1.Moos.12:3 ja 22:18:"Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne,
jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."

Paavali kirjoitti galatalaisille, Gal.3:16: "Nyt lupaukset on annettu Abrahamille ja hänen jälkeläiselleen.
- Tässä kohdassa ei sanota ”jälkeläisille”, mikä tarkoittaisi monia, vaan siinä puhutaan yhdestä:
”sinun jälkeläisellesi”, ja tämä on Kristus.

Tätä Paavalin esittämää tulkintaa ei tarvitse epäillä.
Edelleen Paavali esittää, keitä tämä Abrahamille annettu lupaus koskee, Gal.3:29:
Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu.
On lähellä johtopäätös, että lupaukset koskevat Vanhan Liiton uskovia,
Uuden Liiton kristittyjä sekä Kristuksen kirkkoa maan päällä.
Jumalan lupaukset Abrahamille toteutuvat nykyään siis Jeesuksessa Kristuksessa.
Tämä siunausten tuoja viittaa Jumalan uhrikaritsaan eli sovitus- ja lunastusuhriin sekä
ylimmäiseen pappiin, jotka roolit toteutuvat Jeesuksessa Kristuksessa.
Kirje heprealaisille kertoo Jeesuksen olevan uusi taivaallinen ylimmäinen pappi, Hepr.7:17:
Hänestä kirjoitukset todistavat:-- Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.
Edelleen Vanhassa Testamentissa on paljon viittauksia Messiaaseen, Pelastajaan, Jumalan Poikaan.
Tärkeä sovitusta kuvaava profetia on Jesajan kirjassa luvussa 53.
Tämä profetia kuvaa hyvin tarkasti Jeesuksen ristin sovituksen, sen mitä Golgatalla tapahtui.
Profeetta Jesaja eli noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää.
Otetaan näyte Jesajan kirjan 53 luvusta, Jes.53:5-7:
Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.
6 Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen.
Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen.
7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut.
Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä,
ei hänkään suutansa avannut.

Mutta myöskin monet profetiat julistavat, että Jumala on herättävä hänet kuolleista iankaikkiseen elämään
ja korottava hänet oikealle puolelleen Taivaassa kunniaan, kirkkauteen ja kaikkivaltiuteen.
Jeesus siis oli palaava Isän tykö suoritrttuaan sovituksen Jumalan ja ihmisten välillä sekä lunastettuaan
ihmiskunnan synnin, kuoleman ja Perkeleen vallasta takaisin Jumalan Lapsiksi Jumalan yhteyteen.

Nyt hän toimittaa pappispalvelusta taivaallisessa kaikkeinpyhimmässä meidän hyväksemme.
Hän meni sinne oman uhriverensä kanssa ja sai aikaan iankaikkisen, kertakaikkisen syntien sovituksen.
Hän on siellä myös meidän puoustajamme ja esirukoilijamme.
Tänä päivänäkin Jeesus Kristus toimii todellisesti ehtoollisessa jakaen ylimmäisenä pappina
uhrikaritsan eli oman ruumiinsa ja verensä syntien sovitukseksi, terveydeksi ja yhteyden vahvistamiseksi.
Nämä kaksi roolia, Jumalan uhrikaritsa sekä Ylimmäinen pappi ovat voimassa Jeesuksessa Kristuksessa
samaan aikaan ikäänkuin kaksi sisäkkäistä kehää.
Jeesus on myös meidän lunastajamme, jolloin Jumala siirtää meidät synnin ja pimeyden voimien vankihuoneesta
vapauteen Jumalan lapsiksi, Jumalan hallintavallan alle Jeesuksessa Kristuksessa.

Sovittajan ja lunastajan eli ennalleen asettajan tehtävään kuului myös
täydellisen kuuliaisuuden Jumalaa kohtaan valmistaminen.
Senhän Adam pilasi syntiinlankeemuksessaan.
Sekä Ps.40:7-8 että Hebr 10:5-7 sanovat saman asian:
Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan:
-- Uhreja ja lahjoja sinä et halunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin.
6 Polttouhrit ja syntiuhrit eivät sinua miellyttäneet.
7 Silloin minä sanoin: Tässä olen.
Niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään,
täyttämään sinun tahtosi, Jumala.

Tähän Jeesuksen ristillä valmistamaan täydelliseen kuuliaisuuteen mekin hänessä voimme pitäytyä,
jos pimeyden voimat yrittävät viedä mennessään.
Jumalan uhrikaritsasta kertoo voimallisesti esimerkiksi Jes.52. ja Jes.53. luvut.

KUNNIAN KUNINGAS JA HYVÄ PAIMEN
Ikuinen kuningas tulee Juudan suvusta, kuten kertoo 1.Moos.49:10-11:
10 Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan.
Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat.
11 Viiniköynnökseen hän sitoo aasinsa, jaloon köynnökseen aasinsa varsan.
Hän pesee viinissä vaatteensa, rypäleiden veressä pukunsa.

Tässä kuvataan Kunnian Kuningasta, jolla on valta yli kansojen.
Viimeinen lause viitannee myös Golgatalle, missä hänellä oli yllään ainoastaan punainen oman verensä puku.
Myös Daavid kysyy Ps.24:8-10:
8. Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa.
9. Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle!
10. Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra Sebaot, hän on kunnian kuningas.


Profeetta kysyy, Jes.63:1-3:
1 -- Kuka on tuo, joka tulee Edomista, joka tulee Bosrasta, kirkkaanpunaisessa puvussa,
tuo, joka astuu tietään voimaa uhkuen komeassa asussaan?
-- Minä se olen, oikeuden julistaja, suuri pelastaja.
2 -- Miksi on pukusi punainen,vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan?
3 -- Minä poljin kuurnallisen rypäleitä, poljin yksin,
kansojen joukosta ei ketään tullut avukseni.

Tässä Jumalan viha toteutuu jumalattomuutta vastaan.
Toteuttaja on pelastaja, joka on vanhurskas, väkevä ja kunniakas.

Myöskin tulevasta Messias-kuninkaasta on profetoitu seuraavasti, 4.Moos.24:15-17:
-- Näin sanoo Bileam, Beorin poika, näin sanoo mies, joka näkee selvästi,
16 näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan, joka saa tietonsa Korkeimmalta, mies,
joka maahan kaatuneena, avoimin silmin, saa katsella Kaikkivaltiaan näkyjä:
17 Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä, minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä.
Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista.

Tähän Itämaan tietäjätkin viittasivat, Matt.2:1-2:
1 Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä.
2 He kysyivät: "Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt?
Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme."

Myöskin Ilmestyskirjassa Jeesus ilmoittaa olevansa se kirkas kointähti,
Ilm.22:16. "Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen sukuaan, kirkas kointähti."

Tulevan Messiaan, Kristuksen, kuninkuudesta kertoo lisäksi Miika 5:1,3:
1 Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa!
Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija.
Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana.
. . . . .
3 Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla.
Herra, hänen Jumalansa, antaa hänelle vallan ja kunnian.
He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka.


Palmusunnuntain saarnatekstissä puhutaan tästä, Sak.9:9:
Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee.
Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla,
aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.

Edelleen Jes.42:1 kertoo Jeesuksesta oikeuden tuojana:
Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt.
Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen.

Ja myös Jes.61:1-2 kertoo Vapauttajasta ja ilosanoman julistajasta:
Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne,
joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista,
2 julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan.


Herra Jeesus Krstus on myös Hyvä Paimen, kuten hän itseään kuvasi, Joh.10:11:
"Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta...”
Nyt hän opastaa ja huolehtii omistaan Jumalan Valtakunnassa vaeltaessamme.
Hän antaa Hyvän Paimenen äänensä kuulua ja se on kuultavissa ja hänen lampaansa kuulevat sen.

Jeesus Kristus ja hänen mielenlaatunsa loistaa profetioissa kuin aurinko.
Niitä tulee lukea assosiaation, samaistumisen/samaistamisen kautta,
ei siis ensisijaisesti tieteellisen logiikan kautta, vaikka niinkin lisäksi voi lukea.

PROFEETTA
Juutalaiset odottivat Messiasta, joka lunastaa Israelin ja saattaa sen uuteen kukoistukseen,
jossa asuu Jumalan vanhurskaus ja kansa saa asua rauhassa vihollisilta.
Messias on oleva se, joka palauttaa ihmiselle yhteyden Jumalaan ja sen aseman,
mikä hänellä oli Paratiisissa ennen syntiinlankeemusta.
Jumala myös ilmoitti Moosekselle, että kerran hän nostaa juutalaisen kansan keskuudesta profeetan,
joka puhuu Jumalan antamia sanoja:
5 Moos 18:18-19: . ...18Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan,
joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken,
minkä minä hänen puhuttavakseen annan. 19Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu,
minä itse vaadin tilille sen miehen...”.

Tästä tekstistä voi päätellä, että
tämän luvatun Profeetan Jumala nostaa juutalaisten keskuudesta,
tämä Profeetta on kuuliainen Jumalalle ja puhuu sen, mitä Jumala antaa puhuttavaksi,
hän on voimallinen ja tekee ihmeitä kuten Mooses teki,
hän puhuu Jumalan totuuden sanoja, jotka on syytä ottaa todesta ja
joka ei piittaa niistä sanoista, joutuu tuomiolle.
Tähän profetiaan liittyen Jeesus sanoi, Joh.12:48-50:
48 Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa:
se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä.
49 En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt,
mitä minun tulee puhua ja julistaa, 50 ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän.
Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."

Tämä profetia ja nämä Jeesuksen sanat pitävät ilmiselvästi yhtä.
Kun papit ja leeviläiset kysyivät Johannes Kastajalta, Joh.1:21:
"Oletko se luvattu profeetta?", niin kysymys viittasi juuri tähän Mooseksen kirjan kohtaan.
Myös, kun Jeesus ruokki 5000 miestä, niin kansa sanoi,
Joh 6:14: »Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.»
Jeesus itsekin vahvisti eli auktorisoi Vanhan Testamentin profetiat ja kertoi niiden viittaavan häneen.
Häntä vainoaville juutalaisille hän sanoi, Joh.5:46:
"Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua – juuri minusta hän on kirjoittanut."
Luuk.24:27: Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus tapasi kaksi miestä Emmauksen tiellä.
”Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen,
mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu."

Ylösnousemisensa jälkeen hän ilmestyi opetuslapsilleen, Luuk.24:44: "Jeesus sanoi heille:
'Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille.
Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.'"

Profeetan roolissa Jeesus Kristus puhuu seurakunnalleen Pyhän Henkensä kautta.
Jeesus sanoi, Joh.16: 13-14, että Pyhä Henki julistaa hänen omastaan:
13 Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.
Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva.
14 Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.

Profeetan ominaisuudessa Kristus puhuu seurakunnalleen Pyhän Henkensä kautta seuraavissa tarkoituksissa:
  • julistaa
  • opettaa
  • ilmoittaa tulevia asioita sekä
  • neuvoo, opastaa, nuhtelee ja varoittaa
LOPUKSI
Jeesus, Jumalan Poika, tuli Taivaasta maailmaan meidän pelastuksemme tähden.
Hänet Jumala asetti armoistuimeksi ja tämä armo kohtaa meitä Golgatan ristillä.
Hänessä Jumalan ääretön Isän rakkaus tuli ilmeiseksi ja kohtasi syntisen maailman.
Hänessä Jumala kukisti Saatanan ja Kuoleman ja perusti Valtakuntansa maan päälle.
Hänessä meillä on myös ikuinen Elämä Jumalan luona.
Jeesuksessa toteutui Jumalan lupaukset tulevasta Messiaasta, joka on
Syntien Sovittaja eli Jumalan Karitsa,jotta Jumalan viha ja rangaistus poistuvat,
Lunastaja, sillä hän maksoi ristillä meidän vapautuksemme lunastushinnan,
Taivaallinen Ylimmäinen Pappi, sillä hän tekee pappispalvelusta meidän hyväksemme,
Kunnian Kuningas ja Hyvä Paimen, halliten Jumalan Valtakunnassa sekä
Profeetta, joka puhuu seurakunnalleen Jumalan tyköä Pyhän Henkensä kautta.
Lisäksi hän tulee toimimaan ylituomarina viimeisellä tuomiolla, mutta ei vielä tänään.
Nämä kaikki roolit on ilmoitettu jo Vanhassa Testamentissa sen profetioissa.
* * * * *