Palaa Pääsivulle

Valo loistaa pimeydessä - kirja Valo loistaa pimeydessä (Ranta, Erkki)
ID: 9789518886290

Apostoli Johanneksen kirjoittama evankeliumi on laajuudeltaan melko tarkkaan 1/10
koko Uudesta testamentista. Se käsittää lähes 900 jaetta.
Johanneksen evankeliumi sisältääkin paljon niin tapahtumia kuin Jeesuksen puheosuuksia,
joita ei ole Uuden testamentin muissa eli synoptisissa evankeliumeissa.
Pitkät opetuspuheet ovat antaneet aiheen kutsua Johannesta hengelliseksi evankeliumiksi.
Toisaalta Johannes kertoo historiallisia tietoja ja yksityiskohtia,
jotka auttavat jäsentämään muiden evankeliumien kertomuksia esim. ajallisiin ja paikallisiin puitteisiin.
Kirkkovuodessamme on yli 70 tekstiä Johanneksen evankeliumista,
sama määrä kuin Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista.
Tämä on jatkuva haaste niille, jotka opettavat ja saarnaavat seurakunnalle.
Tekijä haluaa tarjota heille sekä yksityisille sanan tutkijoille ja raamattupiireille
niin rikkaita yksityiskohtia kuin kokoaviakin näkökohtia.
Kirja on tekijän viides kaikelle kansalle -kommentaari.

Sivumäärä 410.
Ilmestynyt elokuussa 2012.

Kirjan saa esimerkiksi tilaamalla Perussanoman Verkkokaupasta

Joka päivä huolta vailla - kirja JOKA PÄIVÄ HUOLTA VAILLA (Vähäsarja, Juha)
ID: 978-951-888-6

Kristitty matkaa huolta vailla kaikkine huolineen. Hän löytää rauhan keskellä rauhattomuutta.
Jumala ei lupaa omilleen murheettomuutta, vaan läsnäolonsa siunauksen.
Kauneimmat ylistyslaulut lauletaan kyynelsilmin, mollissa, suoraan sydämestä.
Kristitty on kaikesta vapaa, huolta vailla, jokaisessa elämänvaiheessaan.
Hänellä on Kristus, hänellä on kaikki, taivas ja maa.
Vapautettuina olemme siksi ”murheellisia mutta aina iloisia.
Olemme köyhiä, mutta teemme monia rikkaiksi;
meillä ei ole mitään, mutta omistamme kaiken” (2 Kor. 6:10).

Joka päivä huolta vailla on jo neljäs teos Juha Vähäsarjan suuren suosion saaneessa
päivittäishartauskirjasarjassa.

Sivuja n. 330
Kovakantinen, lankasidottu, 120 x 175 mm

Kirjan saa esimerkiksi tilaamalla Perussanoman Verkkokaupasta

Joka päivä Lupaus kantaa - kirja JOKA PÄIVÄ LUPAUS KANTAA (Vähäsarja, Juha)
ID: 9789518885613

Joka päivä lupaus kantaa (Vähäsarja, Juha)
Vähäsarjan päivittäishartauskirja tahtoo rohkaista lukijaansa luottamaan Jumalan lupauksiin ja armoon,
joka on totta niissäkin tilanteissa, jolloin tulevaisuudenusko alkaa horjua.
Joka päivä lupaus kantaa on jo kolmas teos suosion saaneessa päivittäishartauskirjasarjassa.

Kirjan saa esimerkiksi tilaamalla Perussanoman Verkkokaupasta

Lex et evangelium in interpenetratione -
Olav Valen-Sendstadin käsitys lain ja evankeliumin suhteesta (Mäkelä, Raimo)


Väitöskirja
ID: 9789518886092

Raimo Mäkelän väitöskirja Lex et evangelium in interpenetratione: Olav Valen-Sendstadin käsitys laista ja evankeliumista toisensa läpäisevinä tarkastettiin 25.11.2011.

Norjalainen filosofi , teologi ja seurakuntapappi Olav Valen-Sendstad (1904–63) rakensi teologisen ajattelunsa varhaiskirkossa muotoutuneeseen oppiin Kristuksesta Jumalihmisenä ja Jumalan kolmiykseydestä sekä reformaation keskeiseen raamatuntulkintaperiaatteeseen lain ja evankeliumin suhteesta. Hän oli kuitenkin uutta luova ajattelija ja liitti lain ja evankeliumin suhteen toisaalta Kristukseen ihmisten esikuvana ja sijaisena ja toisaalta Pyhään Kolmiykseyteen. Laki on Kristus esikuvana, evankeliumi on Kristus sijaisena. Nämä läpäisevät toisensa irtoamatta toisistaan ja sekoittumatta toisiinsa, niin kuin vaatimuksella ja lahjalla on ehdoton eronsa.

Samoin kukin Kolmiykseyden persoona on sekä laki että evankeliumi, jotka puolestaan ovat kolmitahoisia ja läpäisevät toisensa, niin kuin Kolmiykseyden persoonat läpäisevät toisensa. Tämä tutkimus selvittää näitä läpäisy- eli interpenetraatio- eli perikoreesi- sekä analogiasuhteita erityisesti Jumalan ja ihmisen minän ja sinän suhteessa ja lopulta koko todellisuuden kaikenkattavana ydintulkintana. Laki-evankeliumi laajenee vaatimuksena ja lahjana yksittäisen ihmisen Jumala-suhteesta kaikkeen hänen kohtaamaansa.

Lain-evankeliumin ja interpenetraation suhde on ollut eri aikoina iduillaan, mutta sitä ei ole työstetty. Tutkimuksen alussa luodaan taustaksi Valen-Sendstadin ajattelulle katsaus näiden käsitteiden historiaan, jonka hän tuntee hyvin. Hänen omaperäinen ratkaisunsa tämän suhteen kysymyksiin ei jää vain hänen ajatteluunsa vaan kasvaa merkitykseltään sitä laajemmaksi.

Valen-Sendstad on Suomessa tullut tunnetuksi suomennettujen kirjojensa perusteella. Hänen laajasta tuotannostaan on vuosina 1972–2011 ilmestynyt suomeksi kahdeksan nimikettä yhteensä 16 painoksena. Tunnetuimpia niistä ovat Ihminen kohtaa Jumalan (1946, suom. 1972) ja Pistin lihassa (1937/1951, suom. 1975). Näiden kirjojen sanoma suhteutetaan tässä tutkimuksessa hänen kokonaisajatteluunsa.

Kirjan saa esimerkiksi tilaamalla Perussanoman Verkkokaupasta

Itse valtiaat - kirja
ITSE VALTIAAT: Esseitä Raamatun johtajista (Junkkaala, Eero)
ID: 9789518885484

Elämä on täynnä erilaisia vallankäytön muotoja.
Tässä kirjassa tarkastellaan Raamatun henkilöitä johtajuuden ja vallankäytön näkökulmasta.

Heidän rinnalleen marssitetaan nykypäivän johtajia.
Muistuttaako Paavo Lipponen Moosesta muutenkin kuin puhetyyliltään?
Entä kuka Raamatun henkilöistä olisi Martti Ahtisaari tai Harri Harkimo?
Raamatun nimikavalkaadista löytyy yllättäviäkin henkilöitä kuten Aleksanteri Suuri ja keisari Augustus.
Millaisia johtajia he olivat?

Hyvällä johtajalla on luontaisia taipumuksia, mutta taitoja voidaan myös oppia.
Entä mitä Raamattu sanoo johtamisen armolahjoista?

TT Eero Junkkaalan kolmas esseekirja saa Raamatun henkilöt elämään niin, että lukija
löytää samastumiskohteita niin johtajista kuin johdettavista.
Pyhän kirjan ihmiskuvaus on hämmentävän realistista.
Se ei salaa parhaittenkaan johtajien heikkouksia.
Samalla se nostaa esiin arvoja, jotka ovat kantaneet hyvää johtajuutta aina meidän päiviimme saakka.

Kirja avaa uudenlaisen näkökulman Raamattuun ja antaa pohdittavaa jokaiselle raamatunlukijalle.

Teos kuuluu Eeron esseet -kirjaperheeseen.
Sivumäärä: 186.

Kirjan saa esimerkiksi tilaamalla Perussanoman Verkkokaupasta

Valtakunta etsii taistelijoita - kirja VALTAKUNTA ETSII TAISTELIJOITA: DAAVID (Janatuinen, Mailis)
ID: 9789518885736

Daavid kunnostautui paitsi urhoollisena soturina myös herkkänä runoilijana, rohkeana sissipäällikkönä ja viisaana kuninkaana. Daavid oli loistava näyttelijä, säveltäjä, soitinten rakentaja ja arkkitehti. Kun tähän lisätään vielä silmiä hivelevän komea ulkomuoto ja syvällinen uskonelämä, niin Raamatun suurin sankari onkin valmis!

Daavidin historia alkaa Betlehemin kedolta lammaskatraan äärestä ja jatkuu Saulin hovin ja sissivuosien jälkeen Juudan ja Israelin valtaistuimelle. Daavidista on kirjoitettu historian kuluessa lukemattomia kirjoja. Yleensä ne ovat olleet temaattisia ja keskittyneet vain hänen elämänsä tiettyihin puoliin. "Valtakunta etsii taistelijoita: Daavid" on kirja, joka seuraa sankarinsa vaiheita uskollisen kronologisesti paimenpoikavuosista aina kuolinvuoteelle asti.

Kirjan kantava teema on se, millä tavalla tuo kolmetuhatta vuotta sitten elänyt paimen ja kuningas oli toisen Paimenen ja Kuninkaan ennakkokuva. Jeesus on Betlehemin seimestä aina viimeiseen traagiseen huutoonsa asti Daavidin Poika. Tämän me ymmärrämme vain Daavidin historiaa tutkimalla.

"Valtakunta etsii taistelijoita: Daavid" sopii niiden käteen, jotka pitävät elämänkerroista. Mutta se sopii myös niiden käteen, jotka kokevat epäonnistuneensa. Daavidkin epäonnistui - ja kuitenkin voimme sanoa, että "sula hyvyys ja laupeus seurasivat häntä kaiken hänen elinaikansa". Hän säilytti tragedioidensa keskelläkin uskon Hyvään Paimeneen. Hän uskoi suuret syntinsä anteeksi ja riippui kiinni Jumalan sanassa niiden seurauksia kantaessaan.

Kirjan saa esimerkiksi tilaamalla Perussanoman Verkkokaupasta