T O R I N O N   K Ä Ä R I N L I I N A Kuva Jeesuksesta?
Jeesuksen? kuva käärinliinoista
Viimeaikojen tieteellinen tutkimus on paljastanut merkittäviä asioita Torinossa säilytettävästä käärinliinasta, jonka perimätiedon mukaan sanotaan olevan Jeesuksen käärinliina.
Tässä tekstissä kerrotaan muutamia tutkimustuloksia asiasta.
Todennäköisyys sille, että käärinliina on aito, on kasvanut huomattavasti.
Kangas on valmistettu yhtenä kappaleena, jonka vasempaan laitaan on yksinkertaisella saumalla kiinnitetty noin 9 cm:n levyinen kaistale. Kankaalta erottuu paljain silmin epäselvä miehen hahmo, sekä etu- että takapuolelta. Hahmo on voimakasrakenteinen, pitkätukkainen ja -partainen, asetettuna vainajan asentoon. Pyhäinjäännöksen aitouteen uskovien mukaan kuva on muodostunut siten, että ruumis on sijoitettu ensin liinan toiseen päähän, jonka jälkeen liinan toinen pää on vedetty ruumiin yli pääpuolelta jalkoihin saakka. Mies olisi ollut noin 179–181 cm pitkä, 79 kg:n painoinen ja noin 30–45-vuotias. Hahmon tukka on pitkä, takahiuksissa on jonkinlainen palmikko, ja parrassa on jakaus keskellä. Hahmo näyttää olleen ristiinnaulittu. Jokseenkin kiistattomasti liinan historia voidaan jäljittää vuoteen 1357, jolloin se esiteltiin julkisesti ranskalaisessa deCharnyn kappelissa. Monet seikat viittaavat siihen, että kyseessä on kangas, joka perimätiedossa tunnetaan nimellä Mandylion ja
jonka historia voidaan jäljittää aina ensimmäiselle vuosisadalle asti.
Pellavakankaisen liinan mitat ovat 4,35 x 1,11 m, mitkä vastaavat ajanlaskumme alussa
Palestiinassa käytettyä kyynärä-mittaa (2 x 8 kyynärää).
Sen pituusuunnassa on erotettavissa alastoman, parrakkaan ja piinatun miehen hahmo kahtena puoliskona siten, että pääpuolet ovat vastakkain. Kankaan toinen puoli on siten ollut vainajan alla ja toinen päällä. Kankaalle ovat hahmottuneet verivanat ja naulanjäljet ranteissa ja nilkoissa) ja pään ihossa on ruhjeita. Hahmon piirteissä on nähty myös esimerkiksi verta vuotava, turvonnut nenä, turvonnut poski ja ruoskittu selkä. Kuvasta väitetään tutkimusten perusteella olevan nähtävissä silmien päällä olleen pienet kolikot.
Torinon käärinliina
Liinoissa oleva kuvio vastaa täysin roomalaista teloitusmenettelyä ja evankeliumien kertomusta. Käsissä ja jaloissa on naulanhaavat, päänahassa pistojälkiä kuin orjantappurakruunun jäljiltä, oikeassa kyljessä on keihään haava, ja ruumiissa näkyy hieman yli 100 roomalaisen metallivahvistetun ruoskan iskua.

Vuonna 1988 tehdyt radiohiiliajoitukset osoittivat, että liina olisi peräisin vuosien 1260 - 1390 väliseltä ajalta.
Hahmon piirteet ovat kankaassa negatiivisina ja näkyvät siten selvimmin (ja oikein päin) siitä otetun valokuvan negatiivissa.
Jo yksin tämä seikka tekee ajatuksen 1300 -luvulla tehdystä väärennöksestä lähes mahdottomaksi.
Viimeaikaiset muutkaan tutkimukset kuitenkaan eivät tue tätä väärennmösväittämää.
 • Vuoden 1988 radiohiiliajoituksen näytteet otettiin kankaan reunoista, jotka ovat olleet alttiimpia kontaminaatiolle (saastumiselle). Ns. bioplastinen kontaminaatio, bakteerien ja sienieliöiden synnyttämä kerrostuma, jonka vasta hiljattain on todettu muodostuvan kaikkien vanhojen esineiden pinnalle, sisältää myös huomattavasti hiilen C-14 isotooppia, mikä saa esineet näyttämään nuoremmilta. On huomattu, ettei laboratorioiden rutiinipuhdistus poista tätä kerrostumaa. Kangas on myös kärsinyt tulipalosta sekä savu- ja vesivahingoista. Ajanmääritykset, joita on tehty kontaminoitumattomasta osasta kangasta, ovat osoittaneet sen olevan peräisin ensimmäiseltä tai toiselta vuosisadalta.
 • Kankaan vahingoittuneita kohtia on tutkijoiden mukaan paikkailtu erittäin taitavasti, mistä johtuen sitä ei ole aikaisemmin lainkaan huomattu. Tätä paikkailua on tapahtunut myös niillä reuna-alueilla, joista on pidetty kiinni kangasta esiteltäessä. Nämä alueet ovat toistuvien käsittelyjen johdosta hapertuneet, minkä vuoksi niitä on jouduttu korjailemaan. Jos ajoituksissa käytetty näyte otetaan tällaisesta kohdasta, on tuloksena todellista nuorempi ikä.
 • Lisäksi itse kangas on todettu ainutlaatuiseksi. Historiallisten tekstiilien johtava asiantuntija, sveitsiläinen tri Flury-Lemberg sai tehtäväkseen suorittaa kankaalle huipputarkkaa säilöntä- ja konservointityötä. Sitä tehdessään hän pääsi tutkimaan myös kankaan nurjaa puolta. Tällöin hän totesi, ettei vastaavaa kudontatekniikkaa ole käytetty missään muualla kuin Palestiinassa Punaisen Meren lähistöllä ajanlaskumme alussa. Se on lähes identtinen Masadan linnoituksesta löytyneiden hautakankaiden kanssa, jotka ajoittuvat välille 40eKr - 73 jKr.
 • Kankaan keskellä on neljä pientä reikää, joiden reunat ovat hiiltyneet. Nämä reiät esiintyvät jo eräässä varhaisessa rukouskirjassa olevassa, käärinliinaa esittävässä kuvassa. Kirja julkaistiin Budapestissä vuonna 1192, mikä todistaa kankaan olleen olemassa paljon ennen radiohiiliajoituksessa (1988) saatua aikaa ja vie näin ollen pohjan pois keskiaikaiselta väärennysteorialta.
 • Lisätodisteita liinan aitoudesta on saatu mikroskooppisten tutkimusten avulla. Kankaasta on löytynyt mm. siitepölyhiukkasia, jotka vastaavat täysin Palestiinan alueen kasvillisuutta. Siitä on löytynyt myös jäämiä kalkkikivestä ja muista mineraaleista, joiden koostumus on tarkoissa laboratoriotutkimuksissa todettu identtiseksi Jerusalemin alueen haudoista otettujen näytteiden kanssa.
 • Italialainen tutkimuslaitos hiljattain on tutkinut liinan negatiivikuvaa. Sen mukaan vastaavan kuvan saa muodostettua liinaan vain erittäiin voimakkaalla utraviolettilaserilla. Tällaista ei ollut keskiajalla käytettävissä. Tätä on selitetty sillä, että ylösnousemuksen hetkellä ruumiista on lähtenyt erittäin voimakas energiapulssi.
 • Liinan aitouden puolesta puhuu myös Pohjois-Espanjassa sijaitsevan Oviedon kaupungin katedraalissa säilytettävä pyhäinjäännös, joka tunnetaan nimellä 'Sudarium Christi', Kristuksen kasvoliina, ja joka on kiistattomasti ollut siellä jo vuodesta 840. Perimätiedon mukaan kyseessä on sama liina, joka pantiin Jeesuksen kasvoille sen jälkeen kun hänet oli nostettu ristiltä ja viety hautakammioon, missä se korvattiin käärinliinalla. Tässä liinassa on samanlaiset päänahkaa kiertävät verijäljet kuin käärinliinassa sekä samanlaiseen nenään, hiuksiin ja kokopartaan viittaavia jälkiä. Kasvoliinan ja käärinliinan veri on samalta henkilöltä DNA-tutkimusten mukaan. Tutkimuksissa on siis päädytty tulokseen, että molempiin kankaisiin on ollut käärittynä sama henkilö. Kasvoliinassa ei ole negatiivikuvaa, koska se ei ollut vainajan päässä haudassa.
 • Merkittävä havainto on myös se, että kankaassa ei ole merkkejä siitä, että se olisi poistettu fyysisen ruumiin yltä (se ei ole tahriintunut muilta osin, siihen ei ole tarttunut ihokudosta eikä siitä ole irronnut kuituja). Päinvastoin, merkit viittaavat siihen, että ruumis itse olisi jollakin tuntemattomalla tavalla (olomuotoaan muuttaneena?) poistunut kankaan sisältä ja jättänyt siihen täysin rikkoutumattomat verijäljet.
Onko liinan punainen väri todella verta? Joidenkin mielestä se on liian punaista tavalliseksi veritahraksi. Tämän on kuitenkin osoitettu johtuvan hemolyyttisestä reaktiosta, joka ilmenee usein potilaalla tai uhrilla, joka on kokenut voimakasta fyysistä tuskaa. Sen yhteydessä veren aineosat erottuvat toisistaan ja punaisen väriaineen, bilirubiinin, pitoisuus nousee: Mikäli tällainen veri hyytyy tulehdusnestemuotoon ja kaikki vahingoittumattomat hemoglobiinisolut jäävät irtautumatta, vain hemolysoituneet tulevat ulos valkuaisaineseerumin mukana, joka puolestaan sitoo bilirubiinia. Siten se, mikä on päätynyt kankaalle onkin tulehdusnestettä, jossa on korosteinen bilirubiini-indeksi suhteessa hemolysoituneeseen hemoglobiiniin." Tämä saa aikaan punaisen veren värin. Viime aikoina tutkimusmenetelmät ovat entisestään tarkentuneet ja monipuolistuneet. Vuonna 1995 tehtiin ensimmäiset DNA - testit käärinliinasta otetuille verinäytteille. Näytteen X ja Y- kromosomit vahvistivat vainajan sukupuolen mieheksi. Näytteessä erottui beta-globiini geenisegmentti kromosomista 11. Lisäksi vahvistettiin jo aiemmin saatu tieto, että vainaja kuului veriryhmään AB+. Veriryhmä on harvinainen AB+, jota kuitenkin esiintyy eniten Lähi-Idässä. Verijäljet kankaalla ovat niin visuaalisesti, analyyttisesti kuin anatomisesti liian täydelliset ollakseen taitelijaväärennöksiä keskiajalta. Listattakoon lopuksi vielä tärkeimmät testit, jotka ovat määrittäneet käärinliinan näytteissä olevan substanssin oikeaksi ihmisen vereksi:
 • korkea rautapitoisuus röntgenkuvauksessa nähtynä verialueilla
 • oikeanlainen indikaattori spektrissä
 • oikeanlainen mikrospektrofotometrinen muuntuminen spektrissä
 • karakteristisen poryfyriini-fluorisistenssin kemiallinen syntyminen
 • positiivinen hemokronogeenin esiintyminen
 • positiivinen kynomethemoglobiinin esiintyminen
 • positiivinen havainto sappipigmenteistä
 • positiivinen havainto proteiineista
 • positiivinen havainto valkuaisaineista
 • proteaasitesti ilman sakkaa
 • positiivinen immunologinen testi ihmisen valkuaisaineilla.

Se, että käärinliinaa ja kasvoliinaa on säilytetty halki vuosisatojen, jopa vuosituhansien ajan, kristittyjen toimesta, osoittaa, että kyseessä on täytynyt olla tärkeä henkilö. Tavalliset ristiinnaulitut rikolliset haudattiin joukkohautaan kuin koiranraadot. Heiltä ei jäisi jälkeen arvokasta käärinliinaa, jota kristityt säilyttäisivät. Tämä seikka myös puoltaa sitä, että käärinliina olisi aito.

Varmaa on, että käärinliinassa on ollut käärittynä ristiinnaulittu Jeesuksen aikakaudella, jota henkilöä on ruoskittu selkään rankasti, jolla on ollut pistojälkiä ympäri pään, jolla on ollut haava oikeassa kyljessä ja jolla on ollut kasvoissa veriruhjeita. Vielä on hieman epävarmaa, onko käärinliina todella Jeesuksen käärinliina. Sekä Evankeliumien kuvaukset hautaamisesta, sen aikaiset hautaamiskäytännöt että nykyajan tutkimustulokset vahvasti viittaavat tähän.

Käärinliinasta löytyy lisätietoa täältä ja täältä ja täältä

Palaa Takaisin