Kategoria: "Kristilliset"

  kirjoittaja  , Keskiviikko 3 Toukokuu 2017, Kategoriat: Kristilliset

Sündmus:    Piibli- ja evangeeliumikoosolek
Aeg:           6.4.2017 kell 18:00 → 20:45
Koht:          Kuressaare Laurentiuse kogudus
Kõneleja:    Unto Pulkkinen, Soome Piibliinstituut ja Espoo Toomkiriku kogudus

J E E S U S E ,  M E I S T R I    T E E                          

Lugupeetud Sõbrad, Kristuse kalli verega lunastatud Jumala lapset !

Palvetagem:
Sina, Jeesus, Meister, käisid risti teed meie eest.
Näitä meile Sinu verehaavad ja armulise näo.
Isa Taevas, täname, et Sina päästad meid kõige paha eest, Sinu Poja kaudu.
Vii ära meist patt, mure ja kartus meie südameist Jeesuse risti kaudu.
Anna Sinu juurest Taevas meie südameisse kaitse, rahu ja rõõm.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
Aamen
Paus
Kui Püha Vaim osutab tõeks minu patu, nii minul on vaid hirm sellest.
Samas see on ka löök minu uhkusele.
Ma polegi nii hea kui ma olen kujutlenud.
See on ka Jumala arm, et minu patud ja eksimused tulevad minule ilmsiks.
Siis ma tean jutustada need Issandale, et ta vabastaks ja parandaks mind.
Oma pattudest me ise ei saa lahti.
Meie oma jõud pole piisav selleks.
Aga on üks, kes on võimeline – tema nimi on Jeesus.
Jumal saatis tema oma Poja meie Päästjaks üle 2000 aasta tagasi.
Ta tuli lepitama meie patud ning murdma maha Saatana ja Surma.
Ta kandis ka meie pärispatu oma kehas risti peal ja murdis maha selle ülemvõimu.
Temaga me ka saame võitjaks.
Ta tuli tegema avalikuks igavese elu.
Ta tuli uuesti avama meile ühenduse Jumalaga.
Sellel ajal Jumala Poeg Jeesus Kristus käis Palestiinas.
Ta kuulutas Jumala riigi rõõmusõnumit ehk evangeeliumi, tegi imesid; parandas haigeid ja ajas välja kurje vaime.
Prohvet Jesaja ennustas temast, Jes 9:1: Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust;
kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus.
Ta on see mees nimelt ise Jeesus, kes ütles:
Mar 1:15: ”Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja
uskuge evangeeliumisse!”
Ta on see mees, kes ütles pidalitõbisele: ”Mina tahan. Saa puhtaks!” Ja pidalitõbine sai puhtaks.
Ta ütleb meile patudest pidalitõbisile: ”Mina tahan. Sinu patud on sulle andeks antud!”
Pidalitõbi ehk leepra on nahka ja närvisüsteemi kahjustav kroonilise kuluga nakkushaigus,mida tekitab leeprabakter (Mycobacterium leprae). See on perekonniti esinev haigus.
Paus
Luuk 9:51: Aga see sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jeruusalemma poole.
Ta ei põõrdunud sellelt teelt sellest hoolimata, et ta teadis, et selle tee lõpus ootab ristilöömine.
Oli tulemas kolmas Paasapüha Jordani veega ristimise järgi.
Nüüd oli järjekorras verega ristimine ristipuul.
Meistri tee on ka meie tee seda ikka usu kaudu.
Meie kutsumus Jeesuse järgnemisele on naeltega kinni löödud Golgata ristipuul.
Golgatalt kostavad haamrilöögid mis kutsuvat meid nagu kirikukellad jälgima Jeesuse ristiteed.
See tee viib igavesse ellu.
Golgata risti sõnum on narrus ja solvang maailma inimestele.
Sellele, kes võtab selle vastu ja võtab seda tõena, see juhib ka tänapäeval:

  • surmast ellu,
  • pimedusest valgusse,
  • patu orjusest vabadusse,
  • murest rõõmu,
  • nõrkusest jõusse,
  • lootusetusest lootusse,
  • meele eksitusest tõelisuse tajju arusaama ja
  • meeletust elust meelekasse ellu

Inimesel on niisiis Jeesuse teene tõttu uue elu võimalus.
Ta tahab ja ta on võimeline sünnitama meis uue inimese, kui me järgneme talle.
Ebaõnnestunud patune elu kustutakse maha ja uus algus tuleb asemele.
Jumal annab ka jõudu Pühas Vaimus uue elu jaoks.
See uus elu on ülestõusmises ja on meile vaimuanne Jeesuses Kristuses.
Apostel Paulus kirjutas: 2.Kor 5:17: Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu,
vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.
See uus loodu on selgesti ülekaalukas võrreldes vana minaga.
Erinevus on kui päiksel ja kuul, kui säraval teemantil ja sogasel klaaskillul.
See uus hele loodu, see on uus mina, see on Kristus meis.
See uus mina elab usus Jeesusesse Kristusesse seda Püha Vaimu kaudu.
Paus
Jeesus kannatas Lihavõttepühade Suurel reedel üle 2000 aasta tagasi ja lepitas meie patud ristil.
Kui Jeesuse ristilelöömise tund oli lähedal, Jeesus palvetas Isa Getsemani aias.
Ta palvetas surma ahastuse ümbritsemana, Mar 14:36:

”Vii see karikas minust mõõda!Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad!”
Palvetamise kaudu ta sai selgeks, mida Isa tahab, ja sai võidule ahastusest, Mar 14:41:
”Küllalt! Tund on tulnud, vaata, Inimese Poeg antakse patuste kätte!”
Nüüd ülesanne oli talle selge ja tal oli täis kindlust Jumalas.
Nüüd ta enam ei kahelnud.
Nüüd ta oli valmis käima kuni kibeda surmani ristil.
Nüüd ta oli valmis valama oma vere meie eest.
Teda piitsutati poolsurnuks ja peale seda ta veel kandis ise oma risti Golgatale.
Rooma leegioni sõdurid tõukasid teda edasi odadega.
Tõelised jõhkardid pilkasid Jeesust.
Omaksed ja lähedased nutsid, kuna nemad teadsid, mida Jeesusele osaks saab.
Niimoodi teda viidi välja Golgatale.
Seal Rooma leegioni sõdurid lõid Jeesuse risti, nii ütleb Piibel.
Loodetavasti Jeesuse lepinguveri poleks kasutult jooksnud igaühe meie eest.
Jeesusele meie päästmine maksis inimlikult arvestades kõike.
Jeesus oli puhas ja süütu Jumala ohvritall.
Jesaja 53:7: Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud.
Ta võttis enda peale meie kõik sünged patud.
Ta kandis meie valud ja haigused tema oma kehas ristil.
Ta kannatis meie asemel surmanuhtluse meie pattude pärast.
Jeesus löödi risti põikpuu peale samuti kui Mooses tõstis üles pronksmao kõrves.
Igaüks kellel oli mao mürkki soonestikus, vaadates Mooses'e mao peale, jäi ellu.
Meie ka, kes oleme Pahategijamao patuga mürgitatuna, jääme ellu, kui vaatame risti lõõdud Jeesust.
Jeesus armastas meid Isa Jumala äärettu, omakasupüüdmatu armastusega.
Ta alandus selles kõiges kuulekana Isa Jumalale.
Golgata on hetkel ka meie jaoks.
Golgata on praegu ka siin.
Jeesus ripub ristil maa ja taeva vahel oma haavades.
Ta on naeltega ristipuul tema kätest ja jalgadest kinni lõõdud.
Ta oli varem tehtud Pilatus'e hoovis narrikuninkaks.
Narrikuningaks, kellele pandi teravaokkaline kibuvitsakroon pähe.
See lõõdi lisaks temale kepiga sügavamale pähe.
Siis kepp oli pantud tema kätte kuninga valitsuskeppina.
Teda oli kummardatud nagu kuningast, aga teda pilgates.
Ta ripub sellel ristil täitsa alasti ainult tema enda punasest verest ülikonnas riietatuna.
Punane oli kuningate riietuse värv sellel ajal.
Golgata verine rist on tema tõeline troon.
Teda ei Paha jõud mõista, et see narrikuningaks tehtud ongi kuningaste kuningas.
Kui me vaatame Jeesust ristil, siis me mõistame, et Jumal vaatab meid ristilt armastusega.
Jeesuse lepinguveri ütleb tõtt, paremini kui oma venna poolt surmatud Aabeli veri.
Kain ja Aabel olid Vana Testamendi järgi Aadami ja Eeva pojad. Kain - põlluharija, Aabel – karjakasvataja. Kadedusest ja vihast enesevalitsuse kaotanud Kain tappis Aabeli.
See pühib ära patud ja annab asemele puhta südametunnistuse.
Paus
Meie oleme Jeesuse risti juures kas mõõdaminejana või ühes Jeesusega.
Kas meil on usaldus Jeesuse, Ristilöödu, peale?
Kas me varjame oma näo Ristilöödu armastava pilgu eest?
Kas lahkume vaevunult tagakaudu?
Või kas lähme julgusega Jeesuse risti juurde?
Me tunneme kaasa Jeesuse risti piina temaga.
Me langetame pead Jeesuse verisele ristile ja tunneme tema haavad.
Me võime öelda: Issand Jeesus, võta mind Sinu omaks, nagu rõõvli võtsid.
Me kohtame seal tema armastava silmapilku, kui ta ütleb:
Sinu patud on andeks antud.
Mina võtan Sind minu omaks igaveseks ajaks.
Sina tuled rõõvli viisil tulevikus olema minuga Paradiisis.
Kui omakasupüüdmatu, alandlik ja hell ongi see armastus, mis särab ristilt!
Kui Jeesuse lepinguveri ütlebki tõtt!
Kui Jeesuse verihaavad läbi imbuvadki tervist!
Kui kehvi ja valelikuid ongi maailma lõbud ja au ristitõega võrreldes.
Kohe kui Jeesus teadis, et kõik oli juba lõpetatud, ta hüüdis: ”See on lõpetatud!”
ja ta langetas pea ja andis hinge Isa kätte.
Ta astus ka alla Toonela selle kõike alumisesse soppi.
Seal ta võttis Saatanalt ära Surma ja Toonela võtmed.
Nüüd on juhtimine vahetunud Toonelas.
Nüüd on patud lepitatud, patu ja haiguse ülevõim alla murtud, kuulekus on ette valmistatud.
Nüüd on Saatana ja Surma võimu muserdadud ja väljaostuhind meie poolest makstud.
Me saame vabaduse patust, surmast ja Kurati vangikongist Jumala lasteks.
Jeesus, Ristilöödu ja Ülestõusnu, on meie ainus Päästja.
Paus
Kolmanda päeva hommikul kaljuhaua ümbruskonnast oli kuulda imeasju.
Jumal oli äratanud Jeesuse üles surnuist.
Inimese Poeg oli tõusnud üles surnuist.
Oli juhtunud see, mida keegi ei osanud oodata.
Surm on võidetut!
Surmal pole enam viimast sõna!
Jeesus elab! Ta on tõusnud üles surnuist!
Ta ilmus murelikuile Emmause tee kõndijaile ja õpetas neid.
Nad tundsid ära Jeesuse, kui ta õnnistas ja murdis leiva.
Luuk 24:32: Ja nad ütlesid teineteisele: „Eks meie süda põlenud meie sees,
kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?”
Selsamal tunnil nad põõrdusid tagasi Jeruusalemma ja nende samm oli kerge,
kuna südames oli sõnaseletamatu rõõm.
Nende Meister elab ja oli ilmunud neile!
Jeesus tõestas, et ta elab, ilmudes jüngride ees mitu korda.
Need võisid vaadata ja puudutada nende armsa Meistri haavade jälgi, kahtlev Toomas ka.
Imestuse järgi hakkas tulema tohutu rõõm.
Lootus ei nõrgunudki tühjast, kuid hakkas sündima imepäraselt uut südamisse.
Jeesus tegi avalikuks surematuse ja igavese elu.
Nüüd Jeesus elab, alati ja igavesti ja tal on Surma ja Toonela võtmed.
Uus Kristuse armu ajajärk oli alganud ja see jätkub ka tänapäeval.
Sest, et Jeesus elab, sellepärast tema omad ka saavad elada.
Paus
Jeesus ülendati Isa paremale poole Taevas.
Tema oma on nüüd riik, võim, jõud ja au.
Ta saadab üha Püha Vaimu meie südamisse.
Püha Vaim toob meile Jumala armastuse, jõu ja värskendab meie südamed.
Jumala riik on juba nüüd kohal meie seas.
Jeesus on nüüd meie Ülempreester ja Ohvritall Taevariigis.
Temal on veelgi näha risti armid kätes, jalgades ja küljes.
Ta on meie Aukuningas, Hea Karjane ja samas ka Prohvet.
Ta räägib prohvetlike sõnu tema kogudusele Püha Vaimu läbi.
Ta tahab olla meie igaühe täiesti oma Aukuningas.
Soome kiriku lauluraamatus laulus 300 2. salm kirjeldab Jeesuse suurepärast kohalolekut:
”Aga parim manna, mesi on tema kohalolek.
See südametele on lohutus, elu algus, valgus ja hinge püha rõõm.”
Jeesuse kohalolek on parem kui maailmne ajaviide, rikkus, võim, maailma au,
seks või maailma iidolina olemine.
Jeesuse kohalolekus temast voolab arm, tervis ja elu.
Patu ja ahistuste raskused vallanduvad, süda rõõmutseb ja suu avaneb tänama ja ülistama.
Seal julgeme olla esil ka me vähesed vennad ja õed (sõsared).
Jeesuse seltsis me saame tunda et oleme vastu võetud ilma eeltingimuseid.
Me saame tunda et oleme inimväärseid.
Heameel ja rõõm säravad meie silmist.
Kartused ja häbikoorrmad ja põhipatu seotus on nüüd ära!
Võib-olla on rahval kaasas flöödid ja kymbaaleid.
Kohe on koos muusikagrupp ülistuslauludega.
Sellisest kirjeldab ka Jeesuse ratsutamine Jeruusalemma Palmipuudepühal.
Rahvas laotas tee peale riideid ja palmioksi ja laulis Hoosiannat.
Siit ennustas juba Sakarja, Sak 9:9:
Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar!
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.
Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas.
Issand Jeesus toob sõnuseletamatu rõõmu südamesse.
See rõõm pulbitseb nagu selge allikavesi taevalisest allikast.
See allikas ei kuiva iialgi ära.
Sellist rõõmu maailm ei või anda.
Terve eluasend muutub Jeesuse seltsis vähehaaval mõõnavaks.
Temaga meie sisemisest hakkab pulbitsema elusoov ja rõõm.
Jumal annab Jeesuses Kristuses meile ka igavese elu lootuse südamesse.
See lootus on kirgas Koidutäht, hinge ankur, Kristuse sisemine tundmine.
See lootus ulatub kuni eesriie sissepoole Taeva Pühakojas.
See sellepärast, et Jeesus Kristus on nüüd Jumala Isa paremal poolel Taevas.
Paus
Hea sõber, kas Sinul on lootus kadunud oma südames?
Kas Sind ahistab kartused, võib-olla isegi surmahirm?
Kas Sind ümbritsevad läbitungimatud hall masenduse udu?
Kas oled väsinud ligikaudu peaaegu kõike asjade tõttu?
Olgu see sul teada, et Issand Jeesus on Sinu uus elu!
Ta on armuline, halastav, ustav ja võimeline.
Ta käib sinuga ja kannab hoolt Sinu eest.
Seda kirjeldab hästi ka Taaveti psalm 23:1-4:
Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;
su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.
Issand Jeesus andab tema Püha Vaimu läbi suurepärase lohutuse, kergenduse ja värskenduse.
Sina saad siis tunda Hea Karjase kaitset ja kokkukuuluvust oma südames.
Paus
Maailm pole võimeline pakuma seda, mida Issand Jeesus pakub.
Ta pakub tõesti kõike nii öelda head ja paremat.
Jumala armu kingitus on täielik ja valmis.
Selle ta valmistas meile ette oma Pojas Jeesuses Kristuses Golgata ristil.
Hea sõber, kas Sina tahad järgida Jeesust terve südamega?
Kas Sina tahad end siduda temaga tegudes ja südames?
Sellest hoolimata et oleksid Jeesuse oma, nii Sinul on luba ometi alati kinnitada Sinu liitu uuesti.
Ütle siin kohe: JEESUS, MINA TAHAN !
Või tõsta su käsi märgiks Jumala poole ja ütle minu järel niimoodi:
Taeva Isa, ma olen rikkunud Sinu ja ligimesi vastu.
Anna minu patud andeks Jeesuse risti lepingutöö alusel.
Issand Jeesus, ole minu Vabastaja ja Issand ja uuenda minu süda.
Ma tahan järgida Sind igavesti.
Paus
Jeesus ütles sageli:
”Ole julge, Poeg, Tütar, Sinu patud on Sulle andeks antud!”
Jeesuse Kristuse teenrina lisaks veel kinnitan Sinule andeksandmise.
Jeesuse Kristuse nimes ja lepinguveres kõik Sinu patud on andeksantud!
Täna veel Issand Jeesust Sinu oma sõnadega.
Tänan, Jeesus, et oled lepitanud minu patud ja oled lunastanud mind Sinu omaks.
Paus
Palvetagem:
Issand Jeesus, Sinu alandumine Golgatal on tõsine lohutus.
Sina alandusid meie eest neetud maoks ristile.
Sina lepitasid meie patud ja võtsid meie süüdioleku võlgu.
Sina murdsid Surma võimu ja Toonela riivid.
Sinu võit üle pimeduse võimude Golgatal on tõsine võit.
Sina oled ülestõusmine ja elu.
Sinu kirkus ja au on üle kõike Jumala Taevas.
Pühade rahvahulk valged rõivad üll ülistavad Sind Taevas trooni ees.
Nemad on pesnud oma rüüd valgeks sinu, Talle veres.
Sina, Jumala Tall, saadad neid ja meid Elu vee allika äärde.
Issand Jeesus, täida meid praegu Sinu Püha Vaimuga Isa juures Taevas.
Armas Jumal, lase värskendava armu vihma tulla Taevast meie peale ja meie südameisse.
Täida meid ülevoolava rõõmuga.
Tänu, ülistus ja au olgu ainult Sinule igavesest ajast igavesti. Aamen

  kirjoittaja  , Sunnuntai 3 Heinäkuu 2016, Kategoriat: Kristilliset

Perhonjokilaakso-lehden palstalla: Elämän Sana arjessa, 23.6.2016EITÄ ODOTTAA IKUINEN ELÄMÄ

Raamattu sanoo, että ihminen on ikuisuusolento. Luonnolliset havainnot helposti johtavat ajattelemaan, että ei ole. Miksi ihminen ei eläisi ikuisesti? Jeesuksen, Jumalan, ja apostolien epäämätön todistus sanoo "kyllä". Luonnollinen ymmärryskin voi vakuuttaa, ettei tämä ihmeellinen elämä voi raueta tyhjiin. Olemme siis matkalla taivaaseen eli Jumalan lopulliseen Valtakuntaan. Se tulee kerran toteutumaan näkyvällä tavalla, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Maallinen ruumiimme kerran haudataan ja se muuttuu maaksi. Sielumme kuitenkin pääsee uskossa Jeesukseen hänen luokseen taivaalliseen Paratiisiin. Siellä odotamme ylösnousemusta kuolleista eli viimeistä ajallista päivää. Kuolleitten ylösnousemus tapahtuu, kuten Jeesus sanoi, Joh 6:39-40: ”Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki.” Jeesus lupasi, että kerran tapahtuu kuolleitten ylösnousemus. Hän lupasi myös, että hän antaa meille ruumiimme kirkastettuna eli taivaallisena. Job jo sanoi: ”Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä.” Tämän lunastajan nimi on Jeesus. Hän on veljemme ja ystävämme koko ikuisuuden ja samaan aikaan kuitenkin tosi ja elävä Jumala. On käyvä ilmi, että Kuolema ja kaikki unohdetut haudat ovat hänen vallassaan. Kun hän tulee takaisin, hän löytää tiensä joka ainoalle haudalle. Hän huutaa jokaisen maatuneen ruumiin jälleen esiin. Hän seisoo silloin mahdissaan multien päällä jokaisella haudalla. Vaikka maallinen haudattu ruumiimme on tuhoutunut, niin hän kuitenkin huutaa sanallaan sen esiin. Hän kutsuu sen nimeltä ja antaa sen meille vaatetukseksi. Jeesus lunastaa ruumiimme niin, että siitä tulee hänen taivaallisen ruumiinsa kaltainen. Kaikki ruumiin vajavuudet ja sairaudet ovat pois pyyhittyjä. Tämä uusi taivaallinen ruumis on kaunis, voimakas ja virheetön, eikä vanhene koskaan.

Raamattu sanoo, että hän pyyhkii meidän silmistämme joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Silloin emme ainoastaan sielussamme ja hengessämme näe häntä. Näemme hänet silloin omin silmin niin kuin nyt näemme toisemme. Jeesuksen kohtaaminen tulee olemaan ihmeellistä, jos on rakastanut häntä täällä ajassa. Raamattu sanoo myös, että ne, jotka täällä ajassa ovat epäuskolla häntä halveksineet, tulevat silloin itkemään katkerasti hänen tähtensä. He tajuavat silloin, että on ikuisesti liian myöhäistä katua. Mutta Jeesuksen kohtaaminen tulee olemaan ihmeellistä niille, jotka täällä maailmassa uskoivat häneen, vaikka eivät nähneet häntä ja jotka rakastivat häntä sydämestään, vaikkei häntä voitu koskettaa käsin eikä nähdä silmillä. Silloin kohtaamme rakkaan Jeesuksemme, joka otti meidät omakseen ikuisiksi ajoiksi Golgatalla ristin juurella. Saamme syleillä häntä ja kiittää häntä ihmeellisestä pelastuksesta.

On osoittautuva, että hän toden totta piti sanansa. Silloin saamme myös syleillä niitä rakkaitamme, jotka kuolivat Herraan uskoen. Jokainen on tunteva rakkaansa ja puhuva heidän kanssaan rakastavia sanoja. Me pääsemme jälleen elämään yhdessä omiemme kanssa ikuisesti rakastaen. Mikä ilo ja riemu silloin vallitseekaan! Kaikki maallinen ahdinko, kipu ja vaiva ovat unohtuneet ikuisesti. Tämä ihmeellinen tuleva elämä ei pääty koskaan. Se vaan jatkuu ja jatkuu vuosimiljardista toiseen, eikä lopu ikinä. Tämän kaiken on luvannut omilleen Jeesus Kristus, joka on uskollinen ja totinen, joka ei valehtele. Tämä kaikki yksin Jeesuksen armosta, Ilman meidän omaa ansiota, kokonaan ilmaiseksi ja lahjaksi.

Hyvä Ystävä, jos kuolemanpelko vaivaa sinua, niin ole turvallisella mielellä. Jeesus pitää meistä huolen elämässä ja kuolemassa ja sen jälkeenkin, kun turvaamme häneen.

Unto Pulkkinen

  kirjoittaja  , Tiistai 16 Helmikuu 2016, Kategoriat: Kristilliset

Perhonjokilaakso-lehden palstalla: Elämän Sana arjessa, 11.2.2016

On se merkillinen asia tuo Jumalan valtakunta. Sitä ei voi järjellä saavuttaa eikä ymmärtää. Luonnollinen ihminen ei löydä siitä sisimmässään pienintäkään käsitystä. Muistan omasta kokemuksestani ne ajat, jolloin elin luonnollisessa tilassa maailman riennoissa. Uskon asiat ja niissä käytetyt sanat kaikuivat kuuroille korville ja tuntuivat tyhjältä sanahelinältä. Sitten, kun Jumala alkoi kutsua ja johdatti aikuisiällä pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan valtakunnan asiat alkoivat valjeta. Sanat alkoivat osoittautua todeksi ja saivat valtavan sisällön. Jumalan Valtakunta on todellisempi, kuin se, mitä maailmassa näemme ja koemme. Siinä vallitsee nykyhetken todellisuus. Todellisuudentajua voi kuvata metrin viivalla. Alkupäässä on täysi harhaisuus psykologisessa mielessä. Ihminen psykoosissa, traumatilassa, on juuri tässä tilassa. Janan loppupäässä on Jeesus Kristus. Hänessä on nykytodellisuus sataprosenttisena. Jeesuksessa Kristuksessa löydämme Jumalan ja Taivasten valtakunnan.

Jeesus opetti Taivasten valtakunnasta vaeltaessaan maan päällä monin esimerkein. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre tai kallisarvoinen helmi. Sen löytämiseksi ja omistamiseksi kannattaa uhrata kaiken muun. Se on kaikkea muuta kallisarvoisempaa. Se ei vielä ole näkyvä valtakunta, vaan se on sisäisesti Jeesuksen omien sydämissä. Jumalan valtakuntaa ei voi ostaa, ansaita eikä omistaa millään teoilla tai uhreilla. Jeesus sanoi, Matt 6:33:Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin”, siis kaikki elämän tarpeet. Tie Jumalan valtakuntaan kulkee Golgatan raja-aseman kautta. Siellä on rajapuomina Jeesuksen risti. Passimme Jumalan Valtakuntaan on Jeesuksen verellä kirjoitettu. Siinä on viisumileima, jonka antaa Pyhä Henki. Joka on saanut syntinsä anteeksi Jeesuksen ristin ansion perusteella ja on saanut Pyhän Hengen lahjan, on täysivaltainen Jumalan valtakunnan kansalainen, vaikkei vielä täysin synnittömäksi olisi tullutkaan. Jumalan valtakunta murtautui maailmaan Helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Samalla syntyivät ensimmäiset kristityt ja ensimmäinen kristillinen seurakunta.

Jeesus Kristus on kunnian kuningas Jumalan valtakunnassa. Hän hallinnoi sitä Pyhän Henkensä kautta. Se ei vielä ole tullut näkyväksi, mutta kerran tulee Jeesuksen palatessa. Valtakunnassa vallitsevat Jumalan armo, totuus, oikeus, pyyteetön rakkaus ja puhdas omatunto. On myöskin maallinen valtakunta eli hallintavalta, kuten Suomen tasavalta. Tämä perustuu lakiin ja järkeen. Yhteiskuntajärjestys on Jumalan säätämys. Nämä valtakunnat toimivat rinnakkain ja niitä ei saa sekoittaa, että toinen määrää toista. Valtion lakien tulee olla sopusoinnussa Raamatun kanssa, muutoin tulee ennen pitkää tuhoa. Jumalan valtakunta on ensisijainen kristityille. Sieltä käsin hän toimii arkielämässään antaen ”keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on”. Jumalan valtakunta pysyy ikuisesti, toisin kuin maalliset. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, Luuk 12:32:"Älä pelkää, pieni laumani. Teidän Isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan.”

Olisi mukavaa, jos Jumalan valtakunta saisi Suomessa enemmän sijaa. Suomesta tulisi miltei maanpäällinen paratiisi. Avioliitot olisivat vain miehen naisen välisiä, elämäntavat terveitä, kansantalous kunnossa, juoppous poissa, kirkot täynnä väkeä, vankilat kiinni ja lapset kasvaisivat terveiksi aikuisiksi. Virsi 173:1:

Ilmoita, Herramme, voimasi meille ja valtakuntasi tulla jo suo.
Johdata kansamme armosi tuntoon ja pyhä pelkosi mieliimme luo.
Herra, me pyydämme siunaustasi, Henkesi tulta ja laupeuttasi,
Henkesi tulta ja laupeuttasi.

Unto Pulkkinen

  kirjoittaja  , Torstai 10 Joulukuu 2015, Kategoriat: Kristilliset

Perhonjokilaakso-lehden palstalla: Elämän Sana arjessa, 10.12.2015

Johtajien vastuulle on uskottu paljon ja siksi heiltä myös paljon vaaditaan. Alaiset katsovat johtajaan, havainnoivat hänen puheitaan, moraalia, oikeudenmukaisuutta, totuudellisuutta, välittämistään ja ammattitaitoa. Johtajan esimerkki säteilee laajalle ja on siksi tärkeä organisaation menestykselle.

Perheenisä on myös haasteellisella paikalla. Hän on viimekädessä vastuussa perheen hyvinvoinnista. Onnellinen se perhe, jossa hän viisaasti ja rakkaudella hoitaa perheen asioita yhdessä vaimonsa kanssa kuunnellen hänen mielipidettään ja osin lastenkin. Neuvottelun päätteeksi perhe voi sitten yhdessä kiittää Herraa kodista ja kaikesta hyvästä lahjasta. Tällaisessa perheessä lapset saavat hyvät eväät ja terveen perhemallin elämäänsä.

Seurakunta on verrannollinen perheeseen. Siinäkin miehen osa seurakunnan paimenena on vastuullinen. Kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla, niin hän piti Pietarille työhaastattelun. Hän ei kysynyt ammattitaitoa kalastajana, vaan ainoastaan yhden kysymyksen, Joh 21:15: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?" Tähän Pietari vastasi: "Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas." Muuta ei tarvittu, Pietari sai paikan hengellisenä johtajana ja sielujen paimenena toteuttamaan lähetyskäskyä, jotta syntinen maailma tulisi voitetuksi Kristukselle. Samalla Ylipaimen Jeesus hoiti lempeästi kieltäjä Pietarin sielun vapaaksi aikaisemman kieltämisen traumasta.

Kyösti Kallio oli kotoisin Ylivieskasta, mutta asui Nivalassa. Hän oli presidenttinä Talvisodankin ajan. Hän oli kansan johtajana huolissaan kansan tulevaisuudesta. Kallion kehotus Suomen Armeijalle Jouluna 1939 oli:
Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat Isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan Sanan uudestiluovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. ”Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä”, Snl 14:34.

Presidentin rukous Suomen puolesta Talvisodan aikana oli seuraava:
Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme Sinua: Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.
Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä.
Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme Sinun kauttasi, siihen me uskomme. Armahda meitä. Amen.

Unto Pulkkinen

  kirjoittaja  , Tiistai 1 Joulukuu 2015, Kategoriat: Kristilliset

Perhonjokilaakso-lehden palstalla: Elämän Sana arjessa, 8.10.2015

”Siniristilippumme, sulle käsin vannomme, sydämin:sinun puolestas elää ja kuolla on halumme korkehin
Näin sanotaan V. A, Koskenniemen lippulaulussa. Lippu symboloi koko kansaa, itsenäisyyttä ja yhteistä hyvää. Jussi Niinistö kirjoitti lippuohjeessaan, että ”kansallislippu on isänmaallisten tuntojemme juhlava tulkki ”. Nykyisen lipun eduskunta hyväksyi 28.5.1918 Suomen lipuksi.

Lipussa on risti Jeesuksen Golgatan ristin mukaan. Samoin muilla Pohjoismailla on ristilippu. Kristinusko vakiintui Pohjolaan 1000-luvulla. Tänä päivänä hyvinvointi Pohjoismaissa on maailman huippua. Tämä on pääosin kristinuskon hyvää hedelmää halki vuosisatojen. Täällä vallitsee rauha, työteliäisyys, laillisuus ja turvallisuus. Miten on laita muslimimaissa? Jotkut niistä ovat kurjaloita, joissa on käynnissä loputon sisällissota. Näissä maissa myös vainotaan kristittyjä runsaasti. Maailmassa kuolee joka viides minuutti yksi kristitty marttyyrina. Maailman terroristiliikkeet ovat lähes aina muslimeista koostuvia. Onpa heidän kirjassaankin kehoitus tappaa kaikki vääräuskoiset, siis myös kristityt. Tällä hetkellä Suomeen osa pakolaisista tulee lähinnä leveämmän leivän ääreen. Ristilipun suoja ja ilmainen hyvinvointi kelpaavat. Maahanmuuttajat ovat lähetyskenttää, jossa evankeliumi voi uudistaa sydämet. Kristittyä ohjaa tässä auttamistyössä lähimmäisenrakkaus. Mitalin toinen puoli yhteiskunnassa on oikeudenmukaisuus kantaväestön suhteen. Miten sen laita on? Entä turvallisuus ja ylivelkaantunut kansantalous? Pahimmillaan yhteiskunta voi pitkän päälle romahtaa sopeutumattomien massojen paineessa.

Jeesuksen risti kuuluu kristinuskon ytimeen. Golgatalla vuosi ainoan täydellisen, Jumalan Pojan, sovintoveri. Jeesus myös lunasti meidät täydellisellä uhrillaan synnin, Kuoleman ja Perkeleen vallan alta Jumalan Lapsiksi. Ristillä tapahtuu tänäkin päivänä autuas vaihtokauppa, jossa Jeesus ottaa päälleen syntimme ja kurjan luontomme ja antaa tilalle täydellisen kelpaavuutensa Jumalalle. ”sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima”, sanoo Raamattu. Ristin sanoma on loukkaus sille, joka ei tahdo tehdä parannusta. Katuva ihminen usein hyväksyy kohdalleen Jeesuksen osoittaman rakkauden. Pitäytyminen ristin mieheen merkitsee myös ristin häpeän päälleen ottamista. Raakarahvas ja muotojumaliset johtajat pilkkasivat, mutta Jeesus kuuliaisena Isälle Jumalalle sydän täynnä rakkautta ei katkeroitunut. Hän ei ajatellut itseään, vaan rakasti meitä kaikkia tänäänkin. ”sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen, oli hänen muotonsa”, sanoo Raamattu. Kuka tällaiseen murjottuun ja häpeällisesti kuolevaan mieheen samaistuisi? Mutta joka sen tekee, löytää todellisen elämän lahjana. Hyvä lukija, onko sinulla uskallus Ristiinnaulittuun? Jos on, niin Jumala rakkaudessaan armahtaa sinut, vapauttaa orjuudesta ja lahjoittaa ylenpalttisesti hyvyyttään. Jeesuksen ylösnousemuksen ja Taivaaseen korotuksen perusteella Jumala antaa myös Pyhän Hengen ja Valtakuntansa kansalaisuuden. Lopuksi Erkki Lemisen sanoin:

Ristin luona kiusatulla, langenneella vaivatulla paras paikka on, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden ristin luota pois, ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan synnin turmelusta vastaan voitto saatu on. Ristin luona ainoastaan Isä armahtavi lastaan, rauhan julistaa, rauhan julistaa. Ristin luona kiusatulla paras paikka on”.

Koko kirjoitus »

Maaliskuu 2021
Ma Ti Ke To Pe La Su
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Haku

Random photo

SINIRISTILIPUN VARJOSSA
CMS software