MEITÄ ODOTTAA IKUINEN ELÄMÄ »

J E E S U S E , M E I S T R I T E E

  kirjoittaja  , Keskiviikko 3 Toukokuu 2017, Kategoriat: Kristilliset

Sündmus:    Piibli- ja evangeeliumikoosolek
Aeg:           6.4.2017 kell 18:00 → 20:45
Koht:          Kuressaare Laurentiuse kogudus
Kõneleja:    Unto Pulkkinen, Soome Piibliinstituut ja Espoo Toomkiriku kogudus

J E E S U S E ,  M E I S T R I    T E E                          

Lugupeetud Sõbrad, Kristuse kalli verega lunastatud Jumala lapset !

Palvetagem:
Sina, Jeesus, Meister, käisid risti teed meie eest.
Näitä meile Sinu verehaavad ja armulise näo.
Isa Taevas, täname, et Sina päästad meid kõige paha eest, Sinu Poja kaudu.
Vii ära meist patt, mure ja kartus meie südameist Jeesuse risti kaudu.
Anna Sinu juurest Taevas meie südameisse kaitse, rahu ja rõõm.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
Aamen
Paus
Kui Püha Vaim osutab tõeks minu patu, nii minul on vaid hirm sellest.
Samas see on ka löök minu uhkusele.
Ma polegi nii hea kui ma olen kujutlenud.
See on ka Jumala arm, et minu patud ja eksimused tulevad minule ilmsiks.
Siis ma tean jutustada need Issandale, et ta vabastaks ja parandaks mind.
Oma pattudest me ise ei saa lahti.
Meie oma jõud pole piisav selleks.
Aga on üks, kes on võimeline – tema nimi on Jeesus.
Jumal saatis tema oma Poja meie Päästjaks üle 2000 aasta tagasi.
Ta tuli lepitama meie patud ning murdma maha Saatana ja Surma.
Ta kandis ka meie pärispatu oma kehas risti peal ja murdis maha selle ülemvõimu.
Temaga me ka saame võitjaks.
Ta tuli tegema avalikuks igavese elu.
Ta tuli uuesti avama meile ühenduse Jumalaga.
Sellel ajal Jumala Poeg Jeesus Kristus käis Palestiinas.
Ta kuulutas Jumala riigi rõõmusõnumit ehk evangeeliumi, tegi imesid; parandas haigeid ja ajas välja kurje vaime.
Prohvet Jesaja ennustas temast, Jes 9:1: Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust;
kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus.
Ta on see mees nimelt ise Jeesus, kes ütles:
Mar 1:15: ”Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja
uskuge evangeeliumisse!”
Ta on see mees, kes ütles pidalitõbisele: ”Mina tahan. Saa puhtaks!” Ja pidalitõbine sai puhtaks.
Ta ütleb meile patudest pidalitõbisile: ”Mina tahan. Sinu patud on sulle andeks antud!”
Pidalitõbi ehk leepra on nahka ja närvisüsteemi kahjustav kroonilise kuluga nakkushaigus,mida tekitab leeprabakter (Mycobacterium leprae). See on perekonniti esinev haigus.
Paus
Luuk 9:51: Aga see sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jeruusalemma poole.
Ta ei põõrdunud sellelt teelt sellest hoolimata, et ta teadis, et selle tee lõpus ootab ristilöömine.
Oli tulemas kolmas Paasapüha Jordani veega ristimise järgi.
Nüüd oli järjekorras verega ristimine ristipuul.
Meistri tee on ka meie tee seda ikka usu kaudu.
Meie kutsumus Jeesuse järgnemisele on naeltega kinni löödud Golgata ristipuul.
Golgatalt kostavad haamrilöögid mis kutsuvat meid nagu kirikukellad jälgima Jeesuse ristiteed.
See tee viib igavesse ellu.
Golgata risti sõnum on narrus ja solvang maailma inimestele.
Sellele, kes võtab selle vastu ja võtab seda tõena, see juhib ka tänapäeval:

  • surmast ellu,
  • pimedusest valgusse,
  • patu orjusest vabadusse,
  • murest rõõmu,
  • nõrkusest jõusse,
  • lootusetusest lootusse,
  • meele eksitusest tõelisuse tajju arusaama ja
  • meeletust elust meelekasse ellu

Inimesel on niisiis Jeesuse teene tõttu uue elu võimalus.
Ta tahab ja ta on võimeline sünnitama meis uue inimese, kui me järgneme talle.
Ebaõnnestunud patune elu kustutakse maha ja uus algus tuleb asemele.
Jumal annab ka jõudu Pühas Vaimus uue elu jaoks.
See uus elu on ülestõusmises ja on meile vaimuanne Jeesuses Kristuses.
Apostel Paulus kirjutas: 2.Kor 5:17: Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu,
vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.
See uus loodu on selgesti ülekaalukas võrreldes vana minaga.
Erinevus on kui päiksel ja kuul, kui säraval teemantil ja sogasel klaaskillul.
See uus hele loodu, see on uus mina, see on Kristus meis.
See uus mina elab usus Jeesusesse Kristusesse seda Püha Vaimu kaudu.
Paus
Jeesus kannatas Lihavõttepühade Suurel reedel üle 2000 aasta tagasi ja lepitas meie patud ristil.
Kui Jeesuse ristilelöömise tund oli lähedal, Jeesus palvetas Isa Getsemani aias.
Ta palvetas surma ahastuse ümbritsemana, Mar 14:36:

”Vii see karikas minust mõõda!Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad!”
Palvetamise kaudu ta sai selgeks, mida Isa tahab, ja sai võidule ahastusest, Mar 14:41:
”Küllalt! Tund on tulnud, vaata, Inimese Poeg antakse patuste kätte!”
Nüüd ülesanne oli talle selge ja tal oli täis kindlust Jumalas.
Nüüd ta enam ei kahelnud.
Nüüd ta oli valmis käima kuni kibeda surmani ristil.
Nüüd ta oli valmis valama oma vere meie eest.
Teda piitsutati poolsurnuks ja peale seda ta veel kandis ise oma risti Golgatale.
Rooma leegioni sõdurid tõukasid teda edasi odadega.
Tõelised jõhkardid pilkasid Jeesust.
Omaksed ja lähedased nutsid, kuna nemad teadsid, mida Jeesusele osaks saab.
Niimoodi teda viidi välja Golgatale.
Seal Rooma leegioni sõdurid lõid Jeesuse risti, nii ütleb Piibel.
Loodetavasti Jeesuse lepinguveri poleks kasutult jooksnud igaühe meie eest.
Jeesusele meie päästmine maksis inimlikult arvestades kõike.
Jeesus oli puhas ja süütu Jumala ohvritall.
Jesaja 53:7: Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud.
Ta võttis enda peale meie kõik sünged patud.
Ta kandis meie valud ja haigused tema oma kehas ristil.
Ta kannatis meie asemel surmanuhtluse meie pattude pärast.
Jeesus löödi risti põikpuu peale samuti kui Mooses tõstis üles pronksmao kõrves.
Igaüks kellel oli mao mürkki soonestikus, vaadates Mooses'e mao peale, jäi ellu.
Meie ka, kes oleme Pahategijamao patuga mürgitatuna, jääme ellu, kui vaatame risti lõõdud Jeesust.
Jeesus armastas meid Isa Jumala äärettu, omakasupüüdmatu armastusega.
Ta alandus selles kõiges kuulekana Isa Jumalale.
Golgata on hetkel ka meie jaoks.
Golgata on praegu ka siin.
Jeesus ripub ristil maa ja taeva vahel oma haavades.
Ta on naeltega ristipuul tema kätest ja jalgadest kinni lõõdud.
Ta oli varem tehtud Pilatus'e hoovis narrikuninkaks.
Narrikuningaks, kellele pandi teravaokkaline kibuvitsakroon pähe.
See lõõdi lisaks temale kepiga sügavamale pähe.
Siis kepp oli pantud tema kätte kuninga valitsuskeppina.
Teda oli kummardatud nagu kuningast, aga teda pilgates.
Ta ripub sellel ristil täitsa alasti ainult tema enda punasest verest ülikonnas riietatuna.
Punane oli kuningate riietuse värv sellel ajal.
Golgata verine rist on tema tõeline troon.
Teda ei Paha jõud mõista, et see narrikuningaks tehtud ongi kuningaste kuningas.
Kui me vaatame Jeesust ristil, siis me mõistame, et Jumal vaatab meid ristilt armastusega.
Jeesuse lepinguveri ütleb tõtt, paremini kui oma venna poolt surmatud Aabeli veri.
Kain ja Aabel olid Vana Testamendi järgi Aadami ja Eeva pojad. Kain - põlluharija, Aabel – karjakasvataja. Kadedusest ja vihast enesevalitsuse kaotanud Kain tappis Aabeli.
See pühib ära patud ja annab asemele puhta südametunnistuse.
Paus
Meie oleme Jeesuse risti juures kas mõõdaminejana või ühes Jeesusega.
Kas meil on usaldus Jeesuse, Ristilöödu, peale?
Kas me varjame oma näo Ristilöödu armastava pilgu eest?
Kas lahkume vaevunult tagakaudu?
Või kas lähme julgusega Jeesuse risti juurde?
Me tunneme kaasa Jeesuse risti piina temaga.
Me langetame pead Jeesuse verisele ristile ja tunneme tema haavad.
Me võime öelda: Issand Jeesus, võta mind Sinu omaks, nagu rõõvli võtsid.
Me kohtame seal tema armastava silmapilku, kui ta ütleb:
Sinu patud on andeks antud.
Mina võtan Sind minu omaks igaveseks ajaks.
Sina tuled rõõvli viisil tulevikus olema minuga Paradiisis.
Kui omakasupüüdmatu, alandlik ja hell ongi see armastus, mis särab ristilt!
Kui Jeesuse lepinguveri ütlebki tõtt!
Kui Jeesuse verihaavad läbi imbuvadki tervist!
Kui kehvi ja valelikuid ongi maailma lõbud ja au ristitõega võrreldes.
Kohe kui Jeesus teadis, et kõik oli juba lõpetatud, ta hüüdis: ”See on lõpetatud!”
ja ta langetas pea ja andis hinge Isa kätte.
Ta astus ka alla Toonela selle kõike alumisesse soppi.
Seal ta võttis Saatanalt ära Surma ja Toonela võtmed.
Nüüd on juhtimine vahetunud Toonelas.
Nüüd on patud lepitatud, patu ja haiguse ülevõim alla murtud, kuulekus on ette valmistatud.
Nüüd on Saatana ja Surma võimu muserdadud ja väljaostuhind meie poolest makstud.
Me saame vabaduse patust, surmast ja Kurati vangikongist Jumala lasteks.
Jeesus, Ristilöödu ja Ülestõusnu, on meie ainus Päästja.
Paus
Kolmanda päeva hommikul kaljuhaua ümbruskonnast oli kuulda imeasju.
Jumal oli äratanud Jeesuse üles surnuist.
Inimese Poeg oli tõusnud üles surnuist.
Oli juhtunud see, mida keegi ei osanud oodata.
Surm on võidetut!
Surmal pole enam viimast sõna!
Jeesus elab! Ta on tõusnud üles surnuist!
Ta ilmus murelikuile Emmause tee kõndijaile ja õpetas neid.
Nad tundsid ära Jeesuse, kui ta õnnistas ja murdis leiva.
Luuk 24:32: Ja nad ütlesid teineteisele: „Eks meie süda põlenud meie sees,
kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?”
Selsamal tunnil nad põõrdusid tagasi Jeruusalemma ja nende samm oli kerge,
kuna südames oli sõnaseletamatu rõõm.
Nende Meister elab ja oli ilmunud neile!
Jeesus tõestas, et ta elab, ilmudes jüngride ees mitu korda.
Need võisid vaadata ja puudutada nende armsa Meistri haavade jälgi, kahtlev Toomas ka.
Imestuse järgi hakkas tulema tohutu rõõm.
Lootus ei nõrgunudki tühjast, kuid hakkas sündima imepäraselt uut südamisse.
Jeesus tegi avalikuks surematuse ja igavese elu.
Nüüd Jeesus elab, alati ja igavesti ja tal on Surma ja Toonela võtmed.
Uus Kristuse armu ajajärk oli alganud ja see jätkub ka tänapäeval.
Sest, et Jeesus elab, sellepärast tema omad ka saavad elada.
Paus
Jeesus ülendati Isa paremale poole Taevas.
Tema oma on nüüd riik, võim, jõud ja au.
Ta saadab üha Püha Vaimu meie südamisse.
Püha Vaim toob meile Jumala armastuse, jõu ja värskendab meie südamed.
Jumala riik on juba nüüd kohal meie seas.
Jeesus on nüüd meie Ülempreester ja Ohvritall Taevariigis.
Temal on veelgi näha risti armid kätes, jalgades ja küljes.
Ta on meie Aukuningas, Hea Karjane ja samas ka Prohvet.
Ta räägib prohvetlike sõnu tema kogudusele Püha Vaimu läbi.
Ta tahab olla meie igaühe täiesti oma Aukuningas.
Soome kiriku lauluraamatus laulus 300 2. salm kirjeldab Jeesuse suurepärast kohalolekut:
”Aga parim manna, mesi on tema kohalolek.
See südametele on lohutus, elu algus, valgus ja hinge püha rõõm.”
Jeesuse kohalolek on parem kui maailmne ajaviide, rikkus, võim, maailma au,
seks või maailma iidolina olemine.
Jeesuse kohalolekus temast voolab arm, tervis ja elu.
Patu ja ahistuste raskused vallanduvad, süda rõõmutseb ja suu avaneb tänama ja ülistama.
Seal julgeme olla esil ka me vähesed vennad ja õed (sõsared).
Jeesuse seltsis me saame tunda et oleme vastu võetud ilma eeltingimuseid.
Me saame tunda et oleme inimväärseid.
Heameel ja rõõm säravad meie silmist.
Kartused ja häbikoorrmad ja põhipatu seotus on nüüd ära!
Võib-olla on rahval kaasas flöödid ja kymbaaleid.
Kohe on koos muusikagrupp ülistuslauludega.
Sellisest kirjeldab ka Jeesuse ratsutamine Jeruusalemma Palmipuudepühal.
Rahvas laotas tee peale riideid ja palmioksi ja laulis Hoosiannat.
Siit ennustas juba Sakarja, Sak 9:9:
Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar!
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.
Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas.
Issand Jeesus toob sõnuseletamatu rõõmu südamesse.
See rõõm pulbitseb nagu selge allikavesi taevalisest allikast.
See allikas ei kuiva iialgi ära.
Sellist rõõmu maailm ei või anda.
Terve eluasend muutub Jeesuse seltsis vähehaaval mõõnavaks.
Temaga meie sisemisest hakkab pulbitsema elusoov ja rõõm.
Jumal annab Jeesuses Kristuses meile ka igavese elu lootuse südamesse.
See lootus on kirgas Koidutäht, hinge ankur, Kristuse sisemine tundmine.
See lootus ulatub kuni eesriie sissepoole Taeva Pühakojas.
See sellepärast, et Jeesus Kristus on nüüd Jumala Isa paremal poolel Taevas.
Paus
Hea sõber, kas Sinul on lootus kadunud oma südames?
Kas Sind ahistab kartused, võib-olla isegi surmahirm?
Kas Sind ümbritsevad läbitungimatud hall masenduse udu?
Kas oled väsinud ligikaudu peaaegu kõike asjade tõttu?
Olgu see sul teada, et Issand Jeesus on Sinu uus elu!
Ta on armuline, halastav, ustav ja võimeline.
Ta käib sinuga ja kannab hoolt Sinu eest.
Seda kirjeldab hästi ka Taaveti psalm 23:1-4:
Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;
su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.
Issand Jeesus andab tema Püha Vaimu läbi suurepärase lohutuse, kergenduse ja värskenduse.
Sina saad siis tunda Hea Karjase kaitset ja kokkukuuluvust oma südames.
Paus
Maailm pole võimeline pakuma seda, mida Issand Jeesus pakub.
Ta pakub tõesti kõike nii öelda head ja paremat.
Jumala armu kingitus on täielik ja valmis.
Selle ta valmistas meile ette oma Pojas Jeesuses Kristuses Golgata ristil.
Hea sõber, kas Sina tahad järgida Jeesust terve südamega?
Kas Sina tahad end siduda temaga tegudes ja südames?
Sellest hoolimata et oleksid Jeesuse oma, nii Sinul on luba ometi alati kinnitada Sinu liitu uuesti.
Ütle siin kohe: JEESUS, MINA TAHAN !
Või tõsta su käsi märgiks Jumala poole ja ütle minu järel niimoodi:
Taeva Isa, ma olen rikkunud Sinu ja ligimesi vastu.
Anna minu patud andeks Jeesuse risti lepingutöö alusel.
Issand Jeesus, ole minu Vabastaja ja Issand ja uuenda minu süda.
Ma tahan järgida Sind igavesti.
Paus
Jeesus ütles sageli:
”Ole julge, Poeg, Tütar, Sinu patud on Sulle andeks antud!”
Jeesuse Kristuse teenrina lisaks veel kinnitan Sinule andeksandmise.
Jeesuse Kristuse nimes ja lepinguveres kõik Sinu patud on andeksantud!
Täna veel Issand Jeesust Sinu oma sõnadega.
Tänan, Jeesus, et oled lepitanud minu patud ja oled lunastanud mind Sinu omaks.
Paus
Palvetagem:
Issand Jeesus, Sinu alandumine Golgatal on tõsine lohutus.
Sina alandusid meie eest neetud maoks ristile.
Sina lepitasid meie patud ja võtsid meie süüdioleku võlgu.
Sina murdsid Surma võimu ja Toonela riivid.
Sinu võit üle pimeduse võimude Golgatal on tõsine võit.
Sina oled ülestõusmine ja elu.
Sinu kirkus ja au on üle kõike Jumala Taevas.
Pühade rahvahulk valged rõivad üll ülistavad Sind Taevas trooni ees.
Nemad on pesnud oma rüüd valgeks sinu, Talle veres.
Sina, Jumala Tall, saadad neid ja meid Elu vee allika äärde.
Issand Jeesus, täida meid praegu Sinu Püha Vaimuga Isa juures Taevas.
Armas Jumal, lase värskendava armu vihma tulla Taevast meie peale ja meie südameisse.
Täida meid ülevoolava rõõmuga.
Tänu, ülistus ja au olgu ainult Sinule igavesest ajast igavesti. Aamen

Ei palautteita vielä.

Heinäkuu 2020
Ma Ti Ke To Pe La Su
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Haku

Random photo

SINIRISTILIPUN VARJOSSA
Advanced CMS